FD: ‘Pensioenen in tien jaar tijd met eenvijfde uitgehold’

Afbeeldingsresultaat voor gepensioneerden bestolen

Gepensioneerden zijn vet bestolen!

Het FD zet op een rijtje wat er in tien jaar is gebeurd met de Nederlandse pensioenen. De krant komt tot de conclusie dat de meeste aanvullende pensioenen sinds de crisis van 2008 niet of nauwelijks zijn verhoogd. En dat daardoor het gat tussen de ambitie van pensioenfondsen, een koopkrachtig pensioen, en de werkelijkheid nu circa 20 procent is.

Het draait volgens het FD allemaal om het uitblijven van indexatie. Sinds 2008 zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd en dat is “de grootste korting op de pensioenen aller tijden”, zo citeert de krant een Kamerlid.

FD: “Ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hebben het onvermijdelijke al hardop gezegd. ABP maakte donderdagavond bekend dat de pensioenen in 2020 niet stijgen. PFZW deed dat twee dagen eerder al. Daardoor lopen de pensioenen van onder meer leraren, gemeenteambtenaren en politieagenten bij ABP nu al 19,1 procent achter en die in de zorg 22,2 procent. Ook voor de komende jaren verwacht ABP de pensioenen niet te kunnen verhogen, aldus het bestuur.”

Het draait volgens het FD allemaal om het uitblijven van indexatie. Sinds 2008 zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd en dat is “de grootste korting op de pensioenen aller tijden”, zo citeert de krant een Kamerlid.

FD: “Ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hebben het onvermijdelijke al hardop gezegd. ABP maakte donderdagavond bekend dat de pensioenen in 2020 niet stijgen. PFZW deed dat twee dagen eerder al. Daardoor lopen de pensioenen van onder meer leraren, gemeenteambtenaren en politieagenten bij ABP nu al 19,1 procent achter en die in de zorg 22,2 procent. Ook voor de komende jaren verwacht ABP de pensioenen niet te kunnen verhogen, aldus het bestuur.”

Het draait volgens het FD allemaal om het uitblijven van indexatie. Sinds 2008 zijn de pensioenen niet meer geïndexeerd en dat is “de grootste korting op de pensioenen aller tijden”, zo citeert de krant een Kamerlid.

FD: “Ambtenarenpensioenfonds ABP en pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) hebben het onvermijdelijke al hardop gezegd. ABP maakte donderdagavond bekend dat de pensioenen in 2020 niet stijgen. PFZW deed dat twee dagen eerder al. Daardoor lopen de pensioenen van onder meer leraren, gemeenteambtenaren en politieagenten bij ABP nu al 19,1 procent achter en die in de zorg 22,2 procent. Ook voor de komende jaren verwacht ABP de pensioenen niet te kunnen verhogen, aldus het bestuur.”

Een pensioenfonds mag pas – deels – compenseren voor inflatie wanneer de dekkingsgraad boven de 110% staat. De dekkingsgraad moet zelfs circa 125 procent zijn voor er volledig geïndexeerd mag worden (het exacte percentage verschilt per fonds).

Veel grote fondsen staan nu onder de 95 procent dekkingsgraad

Veel grote fondsen staan nu onder de 95 procent. Alles bij elkaar haalden 126 pensioenfondsen – iets meer dan vorig jaar – de drempel van 110 procent niet. Bij deze fondsen is 88 procent van alle pensioendeelnemers aangesloten.

Het FD: “Met een pensioeneuro van toen, kan een gepensioneerde nu een vijfde minder kopen”.

https://www.amweb.nl/pensioen/nieuws/2019/11/fd-pensioenen-in-tien-jaar-tijd-met-eenvijfde-uitgehold-101119970?vakmedianet-approve-cookies=1&_ga=2.256098123.1372688390.1574415619-1649329967.1572509789