HET GEVOLG VAN 10 NIEUWE NEDERLANDSE WETTEN!

justice-wetten-eisen-huisvestigingsmanager-02

1.   We worden ongevraagd overspoeld met vreemde profiterende volkeren.

2.   Onze vrouwen en kinderen zijn hier nu niet meer veilig.

3.   Ons hard verdiende geld en pensioenen slinken door de enorme asielkosten.

4.   Onze tradities (Sint en Kerst) worden aangepast of moeten verdwijnen.

5.   Dierenmishandeling (zoals onverdoofd slachten) wordt toegestaan.

6.   Het grootste deel van het volk wilde geen EU-lid zijn maar moet daarvoor toch vet betalen.

7.   De criminaliteit is sinds de massa-immigratie uit criminele landen enorm gestegen.

8.   Onze burgerrechten worden steeds meer ingeperkt.

9.   De groei van moskeeën met bijbehorend geluidsoverlast in de steden stijgt snel.

10. Onze democratie wordt hierdoor op vele gebieden met voeten getreden.