Er wordt wereldwijd steeds vaker geprotesteerd, maar het is minder effectief dan ooit!

De wereldwijde golf van anti-regeringsprotesten kreeg vorige week ogenschijnlijk een opsteker met het vertrek van de Boliviaanse president Evo Morales. Maar kijk verder, en vreedzame protesten blijken steeds minder effectief.

Er zijn meer demonstraties dan op enig moment sinds de protestgolf in het Midden-Oosten aan het begin van dit decennium, en leiders wijken. Onderzoek van Harvard toont echter iets heel anders aan: geweldloze protesten zijn talrijker dan ooit, maar veel minder effectief. De mate van succes van grote, niet-gewelddadige bewegingen gericht op een politieke omwenteling is gedaald van 70 procent in 1999 naar 30 procent nu!

‘We zijn terug op het niveau van de jaren veertig en vijftig’, zegt socioloog Jonathan Pinckney. Hij werkte mee aan het dataonderzoek dat ten grondslag ligt aan de Harvard-publicatie, en promoveerde op onderzoek naar niet-gewelddadige opstanden. De exacte oorzaken weten we nog niet, maar we hebben wel een aantal indicaties.’

In Nederland gaat men doorgaans niet de straat op om de val van het regime te eisen. Maar ook bij kleinere eisen is de straat historisch gezien niet de plek waar men ze tot uiting brengt. ‘Nederland is geen demonstratieland,’ zegt Bert Klandermans, protestkenner en hoogleraar Sociale Psychologie aan de Amsterdamse Vrije Universiteit. ‘Zeker niet in vergelijking met bijvoorbeeld Frankrijk. Maar ook hier zie je een forse stijging van het aantal aangemelde demonstraties. In Amsterdam waren dat er in 2014 nog tweehonderd. Vorig jaar waren het er bijna elfhonderd.’

De effectiviteit van al die demonstraties is lastig te meten, aldus Klandermans. Regeringen baseren hun beslissingen op allerlei factoren, waarvan protest er één is. Maar dát protesteren in Nederland nut heeft, lijdt weinig twijfel: binnenkort gaat de maximumsnelheid overdag naar 100 kilometer per uur, om de stikstofuitstoot van het verkeer te beperken zodat de bouwsector weer kan gaan draaien. ‘Zodat de bouwers met Kerst niet zonder baan zitten,’ zei premier Mark Rutte.

Heeft demonstreren nog wel zin? (RP: ik ben bang van niet! Bij  een dictatoriaal regiem heeft protesteren weinig tot geen effect!)

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/er-wordt-wereldwijd-steeds-vaker-geprotesteerd-maar-het-is-minder-effectief-dan-ooit~b7afcc89/