Brussel levert het joods-christelijke Europa uit aan de islam!

De koran draagt moslims op de islam op te leggen aan de hele wereld. De islamieten klopten herhaaldelijk met militair geweld aan de poorten van Europa. Er zijn in het verleden beroemde veldslagen gevochten om de buitenmuren van Europa overeind te houden en om de Europees joods-christelijke leefwijze en beschaving te behouden. Maar ook nu is de behoefte aan een Europees fort zichtbaar nodig. De islamitische jihad verloopt inderdaad via de weg van het terrorisme en het geweld, maar ook en vooral via de weg van immigratie en demografie. Talloze moslims hebben nu het continent overspoeld. Met als doel Europa te koloniseren en er een soort Eurabië van te maken…

“Allah zal de islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd! De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken”, zei de Libische dictator Gaddafi. En ik denk dat tot 2050 we een complete moslimstaat zijn, misschien al eerder…

Dat zal nooit gebeuren, want er zijn hier te veel (ook politieke) belangen, om de islamisering van dit continent toe te staan! De westerse religieuzen, die nog steeds het overgrote deel van de wereld beheersen zullen hun geloof nooit opgeven Want de Burgeroorlogen zijn nog steeds de grootste buffer!

De groep andersgelovigen in de wereld zullen t.o.v. de islam altijd de meerderheid hebben in het grootste deel van Europa en in de rest van de wereld, en zo ook in Nederland! Vele verraderlijke regeringen hebben dit reeds eerder geprobeerd, zonder enig succes! Brussel werkt hier dus aan een verloren zaak!

https://ejbron.wordpress.com/2019/11/17/brussel-levert-het-joods-christelijke-europa-uit-aan-de-islam/