BOUW 10 KERNCENTRALES IN NEDERLAND!

Afbeeldingsresultaat voor TELEGRAAF KERNENERGIE

Voorstanders van kernenergie tonen met wetenschappelijke gegevens aan[4] dat kernenergie een schone en veilige energiebron is, met een CO2-uitstoot die zelfs onder die van zonnepanelen valt, dat kernenergie in tegenstelling tot de verbranding van fossiele brandstoffen vrijwel geen luchtvervuiling produceert en benadrukken dat de risico’s van de reactoren zelf nihil zijn. De opslag van kernafval, hoewel vaak in de pers genoemd, betreft zeer kleine volumes, zeker in vergelijking met fossiele brandstoffen. Deze volumes kunnen verder worden verminderd door gebruik te maken van de nieuwste technologie in nieuwe reactoren, zoals het gebruik van alternatieve brandstofcycli zoals de snelle kweekreactor. Dezelfde voorstanders wijzen er ook op dat de energievoorziening hiermee minder afhankelijk wordt van fossiele brandstoffen uit instabiele regio’s.

Tegenstanders van kernenergie beweren dat deze vorm van energieopwekking vele bedreigingen voor mens en milieu met zich meebrengt. Deze bedreigingen zijn de gezondheidsrisico’s, het vrijkomen van radioactieve stoffen na kernrampen zoals in Tsjernobyl en Fukushima en de milieuschade als gevolg van uraniumwinning. Verder zijn, aldus de tegenstanders, de verwerking en het vervoer van de kernbrandstof, het risico van verspreiding van kernwapens, sabotage en het onopgeloste probleem van radioactief afval nadelig. Critici twijfelen aan de veiligheid van kerncentrales en wijzen op eerdere ernstige rampen. Zij geloven niet dat de risico’s voldoende verminderd kunnen worden door nieuwe technologie. Daarnaast wijzen zij erop dat, wanneer men de gehele keten van kernenergie van de uraniumwinning tot de ontmanteling van kerncentrales in aanmerking neemt, kernenergie geen duurzame energiebron is.

In 2019 publiceerde de Duitse economische denktank DIW een onderzoek waaruit bleek dat kernenergie nergens op de wereld ooit winstgevend was.[5] Stuk voor stuk zijn de centrales alle verliesgevend. Gedurende een 40-jarige levensduur was er gemiddeld 5 miljard euro verlies. Daarop komen dan nog de kosten van ontmanteling, en de langdurige opslag van radioactief afval. Zelfs bij voortdurend hoge energieprijzen is het verlies van een centrale nog steeds iets van 1,5 miljard euro. Volgens Christian von Hirschhausen, de chef-onderzoeker van deze studie, werd kernenergie nooit ontwikkeld om op commerciële wijze energie op te wekken, maar was het vooral bedoeld voor de productie van kernwapens. Nieuwe kerncentrales worden almaar duurder. Denktank DIW meldt daarboven het gevaar van het vrijkomen van nucleaire straling bij ongelukken, zoals die in Harrisburg (1977), Tsjernobyl (1986), en Fukushima (2011). “Het gebrek aan economische efficiency gaat hand in hand met een hoog risico”.

https://www.telegraaf.nl/nieuws/1952637810/bouw-tien-kerncentrales-in-nederland?