Zorgen over 5G? Dit kun jij doen!

ZIJN WIJ PROEFKONIJNEN? DAN EISEN WIJ ALVAST EEN SCHADECLAIM! 

Steeds meer mensen maken zich grote zorgen over het 5G-netwerk dat in versneld tempo ingevoerd gaat worden. Zorgen over gezondheidsrisico’s worden door politici resoluut van tafel geschoven. Anderen zijn vooral bezorgd over de toenemende surveillance. Toch hoeven we niet lijdzaam toe te kijken. Lees hier wat jij kunt doen.

Telecomproviders proberen met stilzwijgende goedkeuring het 5G-netwerk te activeren. Daarmee besluiten deze bedrijven in feite dat wij als proefkonijn dienen bij de toepassing van een technologie, dat ons niet alleen van onze privacy berooft, maar ook schadelijk kan zijn voor lichaam en geest. Vergelijk het met een onvrijwillig experiment waarbij een nieuw medicijn op de markt wordt gebracht, dat nog niet voldoende getest is op bijwerkingen.

5G-technologie lijkt een essentieel onderdeel te zijn van een grotere agenda die er kost wat kost moet komen. Daarom is er nauwelijks onderzoek gedaan naar gezondheidsrisico’s, ondanks dat ruim 83.000 wetenschappers en organisaties erop aandringen dat 5G gestopt moet worden, omdat 5G-straling wel degelijk impact heeft op het welzijn van mensen, met allerlei gevolgen voor de gezondheid op lange termijn. De 5G-technologie zorgt eveneens voor een enorme inbreuk op onze privacy.

Het aantal experts die hun zorgen uiten over de 5G-technologie is niet gering. Lees meer in dit artikel met een overzicht van allerlei publicaties over het onderwerp. De overheid heeft echter een overeenkomst gesloten met de telecommaatschappijen en 5G gaat komen, of mensen dit nu willen of niet. Het is een allesbehalve democratisch proces geweest, waarbij burgers nu massaal geconfronteerd gaan worden met een technologie die grote gevolgen kan hebben op ons leven.

De groep mensen die gevoelig zijn voor straling zal toenemen. De klachten kunnen zo ernstig zijn dat je wellicht niet meer in je eigen huis kunt blijven wonen. Voor veel mensen voelt dit als het zwaard van Damocles; een groot onheil dat dreigt, maar waarvan niet duidelijk is wat de gevolgen precies zijn en vooral wat men ertegen kan doen.

Gelukkig is een toenemende groep mensen actief om niet alleen de discussie over 5G open te breken, maar er ook tegen in verweer te gaan totdat bepaalde zekerheden zijn gewaarborgd. Een prachtig initiatief komt van de Nationale Bond tegen Overheidszaken.

Hoe kun jij in actie komen?

Deze actie komt er op neer dat telecomproviders & politici met een verbintenis aansprakelijk worden gesteld, inclusief een vergoeding van max. € 2.000,- per dag en maximaal € 730.000 per schadeclaim, zolang activering van het 5G-netwerk plaatsvindt.

Bron: ellaster.nl

Lees ook: http://bondoverheidszaken.nl/5g-aansprakelijkheidstelling-incl.-dagvergoeding.html