Meer geklik over mogelijke fraude met bijstandsuitkering!

Nederlanders klikken steeds meer over elkaar bij de overheid. Het aantal meldpunten voor bijstandsfraude is sinds 2013 verdrievoudigd, van 44 naar 149 nu. Daar komen jaarlijks minimaal negenduizend tips binnen, zo meldt de Volkskrant op basis van onderzoek.

Van alle 335 gemeenten reageerde 80 procent op de enquêtevragen. Het aantal tips dat wordt doorgegeven ligt zeer waarschijnlijk veel hoger dan negenduizend, want de helft van de gemeenten met een meldpunt bijstandsfraude zegt de score niet bij te houden. Een kwart registreert een toename van het aantal meldingen.

De meeste tips gaan over een vermoeden dat een buurtgenoot of een andere bekende samenwoont of zwartwerkt naast zijn uitkering. Het gros van de tips is anoniem en komt binnen via een telefoontje, onlineformulier, mail of handgeschreven brief. 

Volgens het onderzoek van de Volkskrant lopen bijstandsgerechtsgerechtigden in Loppersum verhoudingsgewijs de meeste kans tegen de lamp te lopen, gevolgd door de gemeenten Delft en Leeuwarden. Ruim de helft van de gemeenten laat weten dat 30 tot 70 procent van de tips klopt. 

https://www.ad.nl/economie/meer-geklik-over-mogelijke-fraude-met-bijstandsuitkering~ac620a29/