Oproep van wetenschappers: “Er is geen klimaat-noodtoestand”!

Screenshot_65.png

(VertalingE.J. Bron)

New York – Talrijke wetenschappers hebben in een brief aan de secretaris-generaal van de VN, António Guterres, de these van de door mensen veroorzaakte klimaatverandering tegengesproken. “De klimaatmodellen, waarop de internationale politieke beginselen op dit moment gebaseerd zijn, zijn ongeschikt”, staat er in de brief, die in het bezit is van de “Junge Freiheit” en die o.a. de handtekening draagt van de voormalige Senator van Milieu van Hamburg, Fritz Vahrenholt (SPD). De titel is: “Er is geen klimaat-noodtoestand” (hier de lijst van ondertekenaars).

Het zou “vreselijk en onverstandig zijn om je er op basis van de resultaten van zulke kinderlijke modellen voor in te zetten biljoenen te verkwisten”. De huidige klimaatpolitiek zou het wetenschappelijke systeem uithollen en mensenlevens bedreigen in landen die geen toegang hebben tot betaalbare elektrische energie. De ondertekenaars vragen in het aan de VN gerichte verzoek om “een klimaatpolitiek te volgen die gebaseerd is op serieuze wetenschap”.

Wetenschappers sporen ertoe aan om te luisteren naar beide zijden

De wetenschappers sporen ertoe aan om ook in het klimaatdebat naar andere meningen te luisteren en roepen daarom op tot een “constructieve ontmoeting op het hoogste niveau tussen wetenschappers van wereldklasse van beide zijden van het klimaatdebat”.

De brief besluit met zes thesen over de klimaatverandering:

1. De opwarming van de aarde wordt door natuurlijke en menselijke factoren veroorzaakt.
2.  De opwarming van de aarde verloopt veel langzamer dan voorspeld.
3.  De klimaatpolitiek vertrouwt op ontoereikende modellen.
4.  CO2 is de voeding voor planten, de basis van alle leven op aarde.
5.  De opwarming van de aarde heeft niet tot een toename van natuurcatastrofes geleid.
6.  Klimaatpolitiek moet wetenschappelijke en economische realiteiten respecteren.

Bondskanselier Angela Merkel (CDU) had in New York voor de Verenigde Naties benadrukt dat er geen twijfel over zou bestaan dat de klimaatopwarming door de mens veroorzaakt zou zijn. Zij zou de industriestaten er voor verantwoordelijk zien om de wereldeconomie op klimaatvriendelijke manier te veranderen. Onlangs had de Duitse regering haar “Klimaatbescherming programma 2030” gepresenteerd, dat volgens informatie van de Duitse minister van Financiën, Olaf Scholz (SPD), € 54 miljard moet kosten.

RP: Ze proberen altijd al hun zgn. ‘wetenschappelijke’ catastrofes op het volk te verhalen! Het zijn en blijven Topgraaiers! 

https://ejbron.wordpress.com/2019/09/28/oproep-van-wetenschappers-er-is-geen-klimaat-noodtoestand/

Lees ook: https://www.sypwynia.nl/altijd-loopt-het-westen-achter-de-saoedis-aan/#bericht-aan-kinderen-over-klimaatverandering