Pensioenfondsen waarschuwen voor lagere pensioenen in 2020 of 2021

Doordat de financiële positie van een aantal grote pensioenfondsen afgelopen kwartaal is verslechterd, is de kans op verlaging van de pensioenen van veel Nederlanders in 2020 of 2021 groter geworden.

Metaalfonds PME vraagt het kabinet om maatregelen om te voorkomen dat het fonds moet snijden in de pensioenuitkeringen.

De pensioenfondsen kregen in de laatste maanden van 2018 flinke klappen als gevolg van de wereldwijd dalende beurskoersen. Daardoor werd eerder herstel de kop in gedrukt.

Maar als hun zogeheten beleidsdekkingsgraad niet op tijd op het vereiste niveau van ruim 104 procent zit, moeten de fondsen de pensioenen verlagen. Het gaat om de graadmeter die aanduidt in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen.

PME-bestuurder Eric Uijen vindt het onrechtvaardig dat hij “aan de vooravond van een nieuw stelsel” misschien nog de pensioenen moet verlagen. “Wij vragen het kabinet en de sociale partners om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. En in de tussentijd er in ieder geval voor te zorgen dat er geen verlagingen doorgevoerd hoeven te worden.”

Metaalfonds PMT staat er ook niet goed voor

Ook bij metaalfonds PMT begint de situatie nijpend te worden. Voor PME en PMT verstrijkt de deadline eind 2019 al en kunnen pensioenen dus mogelijk volgend jaar al omlaaggaan. De beleidsdekkingsgraad stond eind december op respectievelijk ruim 101 procent en dik 102 procent.

“Wij kunnen onze deelnemers niet goed uitleggen waarom de pensioenen verlaagd moeten worden in een tijd van economische groei”, stelt werknemersvoorzitter Jos Brocken van PMT. Een gemiddeld pensioen bij PMT is 600 euro per maand.

Fondsen in andere sectoren ook in problemen

Zorgfonds PFZW stond er met een beleidsdekkingsgraad van ruim 101 procent ook niet goed voor, maar heeft in principe nog tot eind 2020 om orde op zaken te stellen. Dit geldt ook voor ambtenarenfonds ABP.

Bij ABP eindigde de graadmeter iets onder de 104 procent. Het grootste fonds van Nederland leek vorig jaar lang op weg om boven het vereiste niveau uit te komen, maar een zeer slecht vierde kwartaal gooide roet in het eten.

Volgens de sector is het extra zuur dat het Haagse pensioenoverleg tussen vakbonden, werkgevers en het kabinet in november is geklapt. De fondsen hadden juist hoop dat een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel zou kunnen helpen.

https://www.nu.nl/pensioen/5701553/pensioenfondsen-waarschuwen-voor-lagere-pensioenen-in-2020-of-2021.html