Voorwaarden Migratie!

grenzenloze immigratie

Noodzakelijke Aanpassing als voorwaarde

Wetenschap & ideologie!

Inzake migratie houden onze academici er genuanceerde meningen op na. De respons op vragen over migratiedruk leert dat zij gemiddeld niet gekant zijn ­tegen de komst van nieuwkomers naar ons land en dat bijna vier op de tien openstaan voor meer migratie dan nu het geval is. Maar aan die gastvrijheid worden voorwaarden verbonden. Haast geen enkele academicus vindt dat migranten al hun culturele gebruiken gewoon kunnen aanhouden na aankomst in ons land. Buitenlanders die hierheen migreren, horen zich tot op zekere hoogte aan onze cultuur aan te passen, vindt een ruime meerderheid van de respondenten. Daarnaast heerst er onder een kwart van de academici bezorgdheid over de verenigbaarheid van de kernwaarden van de islam met die van onze westerse samenleving. Bovendien oordelen vier op de tien academici dat mensen die uit het buitenland naar Vlaanderen migreren, pas aanspraak kunnen maken op dezelfde sociale rechten en diensten als hier geboren burgers, nadat ze hier minstens een jaar hebben gewerkt en belastingen op hun inkomen hebben betaald. Nog eens een kwart vindt dat zelfs het burgerschap moet worden afgewacht, vooraleer steun kan worden verleend. Slechts twee op de tien academici zouden nieuwkomers meteen na aankomst alle rechten toezeggen.

https://www.standaard.be/cnt/dmf20190920_04619372

AANPASSING IS DE ENIGE WERKBARE VOORWAARDE!