Nederland: Gemeente Den Haag wil anti-Joodse neonazi-demonstratie niet verbieden!

Hollandistan meet steeds meer met 2 maten

De gemeente Den Haag wil een demonstratie van de openlijk neonazistische paramilitaire groepering Racial Volunteer Force (RVF) niet op voorhand verbieden [plaatje hierboven]..

Dat heeft de gemeente aangegeven nadat het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI) om duidelijkheid had gevraagd. Locoburgemeester Rachid Guernaoui (Hart voor Den Haag-groep De Mos) antwoordde op een brief van het CIDI dat de demonstratie vooralsnog niet verboden zal worden. Intussen zijn pro-Joodse burgers een handtekeningenactie tegen de gemeente en de komst van RVF gestart.

De RVF wil op 28 september demonstreren tegen ‘de zionistische schaduwmacht in Nederland’. Op Facebook worden alle aanhangers opgeroepen om naar de Hofstad te komen om voor de Israëlische ambassade te demonstreren. De neonazi’s noemen het appél van het CIDI ‘gratis reclame’ voor hun demonstratie en roepen medestanders op naar Den Haag te komen. ‘Kom ook in verzet tegen het zionisme en sluit je aan bij de antizionistische bevrijdingsstrijd!’ aldus een oproep op de Facebook-site van de RVF.

Vierde Rijk
De groep is een afsplitsing van de Britse terreurorganisatie Combat 18. Volgens de AIVD wil de RVF een ‘Arisch Vierde Rijk’ oprichten, waar Nederland onderdeel van zou moeten worden.

De groep is uitgesproken antidemocratisch en wil ‘alle middelen’ aanwenden om het democratische systeem omver te werpen. Eerder zijn RVF-leden vervolgd voor (vuur)wapenbezit en geweldsdelicten. Ook discriminerende uitingen zorgden voor veroordelingen.

Hitlergroet
Obsessieve Jodenhaat neemt een centrale rol in binnen de RVF, aldus het CIDI. Op de site van de groepering is bijvoorbeeld te lezen hoe ze bijeenkwamen om ‘de geboortedag van de Führer te vieren’. Ook ‘strijdt’ de RVF tegen ‘koosjernationalisten’, ‘zionistische zwijnen’ en ‘de interne vijand: de kosmopolieten’”, een antisemitisch codewoord voor de Joden. Hakenkruisen, nazi-vlaggen en de Hitlergroet worden door aanhangers van de RVF niet geschuwd.

Bron: https://brabosh.com/