Harde klappen voor pensioenfondsen in augustus!

 

De kans dat volgend jaar miljoenen pensioenen van gepensioneerden én van werknemers omlaag gaan is levensgroot.

En ALWEER worden onze ouderen, die hun hele leven hebben gewerkt en hun pensioenpremie’s hebben betaald, de dupe!

De kans dat volgend jaar miljoenen pensioenen van gepensioneerden én van werknemers omlaag gaan is levensgroot!

Augustus was een slechte maand voor pensioenfondsen. Met name door de extreem lage rente – de Nederlandse tienjaarsrente bereikte afgelopen maand een nieuw dieptepunt – zijn dekkingsgraden hard gedaald. De kans dat volgend jaar miljoenen pensioenen van gepensioneerden én van werknemers omlaag gaan is levensgroot.

Uit berekeningen van adviseur Mercer blijkt dat de dekkingsgraad van een ‘gemiddeld’ pensioenfonds in augustus daalde van 101% eind juli, naar 96%. Het vermogen van een fonds is dan lager dan de verplichtingen die het heeft. Een val van vijf procentpunt in een maand is uitzonderlijk veel. Een flink aantal fondsen, waaronder de hele grote, stond er bovendien eind juli al slechter voor dan dit fictieve gemiddelde pensioenfonds.

Eind van het jaar

Ambtenarenfonds ABP bijvoorbeeld sloot juli af met een dekkingsgraad van 93,9%, pensioenfonds Zorg en Welzijn op 94,8% en de metaalfondsen PMT en PME stonden rond de 96%. Deze grote fondsen, maar ook kleinere als PNO Media en UWV, moeten korten als hun dekkingsgraden niet weer flink herstellen voor het einde van het jaar.

Vooral bij PMT, PME en UWV zouden bij de huidige standen grote kortingen kunnen vallen. Zij moeten de pensioenen verlagen tot hun dekkingsgraad weer 100% is. Bij de andere fondsen zullen de kortingen kleiner zijn, tot aan hun kritische dekkingsgraad. Die ligt doorgaans rond de 95%.

Debat in Tweede Kamer

De daadwerkelijke standen voor individuele fondsen worden pas over twee weken bekend. Maar de grote fondsen bewegen meestal ongeveer net zo hard omhoog en omlaag als het gemiddelde fonds. Dat zou een daling van vijf procentpunt betekenen. Zekerheid over de vraag of er gekort moet worden en hoe groot die korting dan is, krijgen deelnemers pas volgend jaar. Omdat fondsen kortingen mogen uitsmeren over maximaal tien jaar, zal de impact op de koopkracht van gepensioneerden volgend jaar nog beperkt zijn.

Later deze week debatteert de Tweede Kamer over de dreigende kortingen op de pensioenen van gepensioneerden en werknemers. Als de rente zo laag blijft, kan het gebeuren dat pensioenen bij sommige fondsen met wel 10% omlaag moeten. De fracties van 50+ en de SP willen kortingen voorkomen. Maar ook PvdA en GroenLinks, die de coalitie steunen bij het pensioenakkoord, zitten er mee in hun maag.

https://fd.nl/economie-politiek/1315286/harde-klappen-voor-pensioenfondsen-in-augustus