De islam is een invasieve “godsdienst”

Afbeelding_simulatiespel-kkkkkkkkkkkkkkkkkkk

Door de problemen onder de mat te schuiven, staan we vandaag waar we staan. De EU is een mislukking. Zelfs het oorspronkelijke doel, namelijk economische samenwerking, wordt ondergraven door de onbeheersbare migrantenstroom die de hele EU ontwricht… Volgens de president van de ECB, Mario Draghi, zorgt de migratiestroom voor extra economische groei, omdat de overheden meer moeten uitgeven. Maar wat geven ze dan uit? Ze geven belastinggeld uit! Het klopt dat al deze migranten consumeren. Zij moeten allemaal eten, wonen en naar de dokter. Maar wie gaat dat allemaal betalen? 

Het heden en verleden laten zien dat een groot deel van deze migranten afhankelijk is van een uitkering. En het blijft maar doorgaan. Met honderdduizenden stromen zij binnen, op zoek naar de vleespotten van Noordwest-Europa, die gevuld worden door werkende burgers. De pensioenleeftijd van die werkende burgers wordt gekoppeld aan de levensverwachting.Ieder weldenkend mens snapt dat open grenzen en sociale zekerheid niet samengaan…

De meeste migranten die nu Europa binnenkomen, zijn moslim.En het is bekend dat moslims in Europa een groter geboortecijfer kennen dan niet-moslims. Gecombineerd met grote migratiestromen uit Afrika en het Midden-Oosten kan dit snel leiden tot een demografisch overwicht en een toenemende invloed van de Islam. Vergist u zich niet: de islam heeft altijd geprobeerd Europa te veroveren. De islamisten kunnen het westen niet met strijdkrachten in een frontale strijd verslaan, maar wel door middel van geboortecijfers en politieke interne veranderingen – het dwingt tot politieke, culturele en maatschappelijke transformaties en geeft de moslims de kans de westerse samenlevingen te domineren.En waar ze meerderheid vormen, weigeren ze onmiddellijk deelname aan de bestaande levenswijze…

Er komt geen Europese islam, er komt alleen een geïslamiseerd Europa.En een beetje islam bestaat ook niet!…

Het is tijd dat wij het belang van Nederland weer bovenaan zetten. Het is tijd dat wij gaan denken vanuit onze eigen kracht en het heft in eigen handen nemen. Wij moeten ons niet bang laten maken door dreigementen, dat als wij uit de EU stappen het licht uit zal gaan. 

RP: Wat wij in Europa nu ervaren is slechts een voorteken van wat er gaat gebeuren. Er is al heel veel geschreven over de dreigende wereldwijde islamisering. Maar er zijn altijd groeperingen die tegen de realiteit ingaan, die het gevaar relativeren en proberen om de waarheid te verdoezelen. Door de enorme groei van de islam zal de mensheid de evolutie nooit meer kunnen meemaken, omdat wij weer zullen teruggaan naar ‘het Stenen tijdperk’!

Bron: https://zlj13051967.wordpress.com/2019/08/31/de-islam-is-een-invasieve-godsdienst/