CAPITULATIE VAN HET GROOTSTE VEROVERINGSLAND TER WERELD!

Afbeeldingsresultaat voor Nederland het grootste kolonisten land

Nederland, als één van de kleinste landen ter wereld, was in de geschiedenis het grootste veroveringsland ter wereld geweest! Zie hier: https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_koloni%C3%ABn_en_handelsposten

De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden en het Koninkrijk der Nederlanden (vanaf 1815) hebben diverse koloniën in bezit gehad. Dit koloniale rijk viel uiteen na de Tweede Wereldoorlog.

Tijdens de Gouden Eeuw was de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, via de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) en de West-Indische Compagnie (WIC) een kleine koloniale mogendheid.

Dit dappere minilandje heeft in de wereld de meeste macht gehad in landen die mijlenver lagen van hun eigen land! Nederland heeft in hun koloniën keihard gewerkt en gezorgd dat niet alleen de economie in Nederland maar  ook in hun koloniën floreerde doordat er voldoende werkmogelijkheden waren voor zowel de kolonisten als het eigen volk!

WAT IS ER MET DIT SUCCESVOLLE LANDJE GEBEURD? 

Waarom laten we nu toe dat dit land wordt overspoeld door massa’s, overwegend islamitische, immigranten, die hier alles op een presenteerblaadje krijgen maar zelf te beroerd zijn om te werken? Wanneer zijn wij van een innovatief, avontuurlijk volk, ineens een slaafs volk geworden?

Bronnen:

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_koloni%C3%ABn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Nederlandse_koloni%C3%ABn_en_handelsposten