Hoezo is Nederland nog een democratie?

Afbeeldingsresultaat voor ZELFVERRIJKENDE machthebbers

Democratie komt van de Griekse woorden: démos (volk) en kratein (regeren). Eigenlijk zou het dus zo moeten zijn dat als het volk in meerderheid achter een standpunt staat, de regering dat uitvoert. Dat zou dus de taak moeten zijn van de vertegenwoordigers van het Nederlandse volk (indirecte democratie), de Kamerleden en de ministers.

DE VERKEERDE MACHTHEBBERS?

De burger is boos, horen we steeds. Boos op ‘de elite’, wie dat dan ook moge zijn. Boos op bankiers en hun bonussen, boos op graaiers in de zorg. Enorm boos op vluchtelingen en de politici die de grenzen wagenwijd open zouden zetten. Maar is al die boosheid alleen gevaarlijk, of kan het ook vruchtbaar zijn?

Nee, zegt de Amerikaanse hoogleraar recht en ethiek Martha Nussbaum. Al die woede is volgens haar een groot risico voor de democratie. De boze burgers hebben het gevoel dat ze het om de meest uiteenlopende redenen steeds slechter krijgen in de maatschappij. 

Regeren is nooit een gemakkelijk vak geweest. Er zijn talrijke voorbeelden bekend van machthebbers die onder grote psychische druk verkeerden, of catastrofale beslissingen namen of zich vreemd gingen gedragen.

Soms lag er aan het gedrag een rationele verklaring ten grondslag, maar in andere gevallen was er duidelijk sprake van een zenuwinzinking. En vaak was de lijn tussen de twee erg dun. (RP: ook zijn er machthebbers die hun beleid bewust, voornamelijk uit eigenbelang hebben gekozen!

Afbeeldingsresultaat voor ZELFVERRIJKENDE machthebbers

‘Gekozen’ Minister president

Foute leiders?
Waarom kiezen we dan zo vaak verkeerde leiders, die niet het beste voor het volk willen, maar door eigenbelang worden gedreven? De oratie begon met een publieksvraag. Wie is de beste leider, Larry (Ellison, van Oracle) die bovenop zijn 26 miljard dollar zowel het grootste jacht als het grootste huis van de wereld heeft; of John (Mackey, van WholeFoods), die zijn geld weggeeft en met één dollar salaris genoegen neemt?

De keuze lijkt duidelijk: de eerste is een dominante, autoritaire leider die in ruil voor een gevaarlijke leidersrol status, seks en tegenwoordig salaris krijgt. De tweede is een voorbeeld van de dienende leider, die het welzijn van de groep boven zijn eigenbelang stelt.

RP: Het Nederlandse volk heeft absoluut nooit gekozen voor een (allesvernietigende) invasie van asielzoekers! Waarom is dit dan het belangrijkste beleidspunt van onze huidige regering?

Privileges leiden tot corruptie!
Die mismatch tussen onze oude voorkeuren in een moderne omgeving kan tot rare keuzes leiden. Dat heeft ten eerste effect op welke leiders er worden uitgekozen. Zo wint bij Amerikaanse presidentsverkiezingen bijna altijd de langste kandidaat, terwijl ‘leeuwen spotten’ niet zijn belangrijkste verantwoordelijkheid meer is. Daarnaast heeft onze veranderde omgeving effect op welke types het leiderschap ambiëren.

RP: Als bij verkiezingen de stem-controle door de heersende machthebbers zelf gebeurt, kan dit ook leiden tot corruptie!

Vraagt niemand zich af: “Hoezo is Nederland nog een democratie?

Bronnen:

https://www.bndestem.nl/opinie/hoezo-is-nederland-nog-een-democratie~a30bb3c5/?referrer=https://www.google.com/

https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/waarom-we-foute-leiders-kiezen~b9b58f9d/

https://historianet.nl/maatschappij/vorsten/10-maffe-machthebbers