Bevolkingsexplosie is het grootste probleem!

Bevolkingsexplosie is het grootste probleem * gepubliceerd op 08/12/2019 om 10:18 uur. 
De klimaatverandering en passende maatregelen worden nog steeds veel besproken.

We kunnen onszelf elke stap van de wereld besparen als we het probleem van bevolkingsexplosie niet tegelijkertijd oplossen. Het IPCC mist helaas (en alle politici in Duitsland) de moed om te zeggen dat de groei van de aardbevolking dringend moet worden gestopt. Dan lost het klimaatprobleem niet alleen vanzelf op.

1960: 3 miljard 2000: 6 miljard 
2015: 7,5 miljard 

Op dit moment wereldwijde jaarlijkse toename: 86 miljoen, dat betekent ongeveer een miljard meer mensen om de 11 jaar! Dat houdt geen enkele aarde buiten. Dit betekent een toename van het verbruik van hulpbronnen in alle gebieden, een toename van de uitstoot van klimaatschadelijke gassen, niet alleen CO2 (het is niet mogelijk om zoveel CO2 te besparen als 86 miljoen meer nieuwe mensen per jaar produceren!), Ongecontroleerd strooien met gelijktijdige overbevissing van de oceanen, nog meer ( Aantasting van het regenwoud en uitputting van nieuwe landbouwgrond en daarmee drastisch toenemende problemen in wereldvoedsel.

De ongebreidelde megasteden in Afrika, Azië en delen van Latijns-Amerika kunnen niet langer een veilige hygiënische watervoorziening handhaven. Daar wordt het water elke dag gerantsoeneerd. En dit heeft niets te maken met “klimaat”, maar met de ineenstorting van de infrastructuur vanwege de snelle bevolkingsgroei en de daarmee gepaard gaande ongecontroleerde uittocht van het platteland.

Om CO2 meer te binden, zou massale bebossing ook in Duitsland moeten plaatsvinden in plaats van meer land toe te voegen door verdere immigratie (woningbouw). We zijn al een van de dichtbevolkte landen van de wereld.

Ik dring er bij politici op aan de “limieten van groei” van de Club van Rome te lezen, citaten: “Onze aarde is niet oneindig! Hoe meer menselijke activiteit de aardse capaciteit benadert, des te onoplosbaarder worden de moeilijkheden. Maar de menselijke samenleving wil niet beseffen dat … Het voor de hand liggende doel van het wereldsysteem is om meer en meer mensen te creëren … Maar we weten dat als de samenleving dat doel nastreeft, we de uiterste grenzen voor groei op aarde zullen bereiken “Daarom hebben we eerst een” populatie- of groeitop “nodig en geen klimaattop.

Dr. Roland Berens

Bron: https://www.change.org/p/weltweite-geburtenregelungen-verbindlich-einf%C3%BChren-introduce-obligatory-world-wide-birth-controls/u/24996557?cs_tk=AlE80OvbNUhuAqCKal0AAXicyyvNyQEABF8BvAyS6_axmU8ENFpsv3RqUn4%3D&utm_campaign=11dd4041cbb1425c8e3bbc864a5e421a&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs