Aantal daklozen in Nederland verdubbeld!

Haagse daklozen

Het aantal daklozen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld: van nog geen 18.000 in 2009 naar bijna 40.000 mensen. Opvanginstanties slaan alarm: ,,Steeds meer mensen lopen risico’s: iedereen kan dakloos worden.’’

De groep daklozen van 18 tot 30 jaar is in tien jaar tijd zelfs verdrievoudigd. En dat geldt ook voor de groep met een niet-westerse achtergrond. Zo blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Probleem is dat steeds meer Nederlanders in armoede leven, terwijl het aantal betaalbare woningen afneemt. Ook belanden meer mensen op straat doordat er minder bedden zijn in de geestelijke gezondheidszorg.  

Het CBS heeft alleen cijfers over geregistreerde daklozen. Dat gaat om mensen die niet meer ingeschreven staan op een woonadres en slapen in de open lucht, op stations of campings, in portieken, fietsenstallingen, winkelcentra, auto’s, of in de nachtopvang van bijvoorbeeld het Leger des Heils. Tot die groep behoren ook mensen die op niet-structurele basis bij vrienden, kennissen of familie logeren, zonder vaste verblijfplaats

Mensen die nog wél ingeschreven staan op een adres, maar daar in de praktijk niet meer wonen en volledig in hun eigen netwerk worden opgevangen, tellen niet mee. Daklozen die illegaal in Nederland zijn evenmin. Vermoedelijk ligt het werkelijke aantal daklozen dus hoger.

Zeven oorzaken van de verdubbeling van het aantal daklozen in tien jaar tijd.

1. Te weinig goedkope woningen

2. Opvanglocaties zitten overvol

3. Hoog risico op afglijden

4. Geen aansluiting

5. Minder plekken in psychiatrie en gevangenis

6. Vangnet bijstand onvoldoende

7. De val van de middenklasse

(RP: Niet vermeld: punt 8. Discriminatieeigen volk”) zoals:

  1. Vluchtelingen krijgen voorrang op een huurwoning’

  2. ‘Asielzoekers krijgen tot 10.000 euro zakgeld om hun nieuwe huis in te richten’

  3. ‘Gemeenten betalen de eerste twee jaar de woninghuur voor statushouders’

  4. ‘Asielzoekers krijgen 850 euro leefgeld per maand’

  5. ‘Asielzoekers hoeven geen zorgpremie te betalen en geen eigen risico te hebben’

  6. ‘Twee derde van alle bijstacandsuitkeringen gaat naar allochtonen’​

Iedereen kan in de Rijksbegroting lezen dat de totale kosten aan asielzoekers in 2014: 681 miljoen euro (!) bedroegen. Hoelang de asielprocedure inclusief instroom en uitstroom gemiddeld duurt staat daar ook te lezen: 12 maanden. En in 2014 vroegen 24.000 mensen asiel aan.

https://www.ad.nl/binnenland/aantal-daklozen-in-nederland-verdubbeld-iedereen-kan-dakloos-worden~a0e81635/

Lees ook: https://www.nu.nl/nucheckt/5021360/nucheckt-krijgen-asielzoekers-eigenlijk.html

RP: Geen enkele Nederlandse burger heeft ooit ingestemd met het binnenhalen van miljoenen asielprofiteurs, waarvoor wij als volk alles moeten bekostigen! Hoezo “Democratie”?