HET MISLUKTE EU-IMMIGRATIE PROJECT

Vijf jaar na het begin van de migratiecrisis, hier zijn de cijfers!

DE EUROPESE ASIEL-TSUNAMI

Gerelateerde afbeelding

Terug naar 2015. Meer dan een miljoen mensen kwamen toen aan in Europa, beduidend meer dan het jaar daarvoor. De toename had vooral te maken met de oorlog in Syrië, al meldden ook veel mensen uit Irak en Afghanistan zich aan de grenzen van de EU. Inmiddels is dit aantal (vier jaar later) al meer dan verviervoudigd! (RP: als dit zo doorgaat dan bestaat Europa over een paar jaar voor meer dan de helft  uit islamieten!)

Vooral de toestroom van bootjes uit de Middellandse Zee, waarover in de media veelvuldig werd bericht, leidde tot onrust bij Europese leiders. Die spoedden zich regelmatig naar Brussel, op zoek naar een gezamenlijke oplossing. Vooral onder Zuid-Europese leiders was daar behoefte aan: zij moesten veruit de meeste mensen opvangen, terwijl het draagvlak daarvoor onder de eigen bevolking snel afnam.

In de Europese Raad botsen de verschillende windstreken. West-Europese landen willen al aan de grenzen van Europa de gegevens van asielzoekers natrekken en hun vingerafdrukken nemen, terwijl Zuid-Europese leiders vrezen dat dat hen te veel werk zal kosten. Zij pleiten voor een Europese verdeelsleutel voor vluchtelingen, maar daar gaan Oost-Europese landen dan weer niet mee akkoord. Die willen alleen christenen opvangen, uit angst dat migranten hun cultuur zouden veranderen.

Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije roepen de andere EU-landen op om Bulgarije en Macedonië (geen EU-lid) te steunen om hun grenzen te verdedigen. De landen waarschuwen tegen «nieuwe lijnen van verdeeldheid in Europa».

Het geduld van Hongarije, Polen, Tsjechië en Slovakije begint stilaan op te raken. De vier landen van de Visegrad-groep, een samenwerkingsverband tussen de Oost-Europese landen die werd opgericht na het einde van de Koude Oorlog, willen een back-up plan van de Europese Unie om de hoeveelheid vluchtelingen aan de grenzen te verminderen. Dit omdat de huidige Europese migratiepolitiek volgens hen «gefaald» is. De landen willen de zogenoemde Balkanroute, de populairste route voor vluchtelingen, volledig sluiten.

In een gezamenlijk communiqué stellen de politieke leiders van de vier Visegrad-landen dat als Turkije en Griekenland hun grenzen niet kunnen of willen afschermen, er een tweede «verdedigingslijn» moet komen langs Macedonië en Bulgarije. Ook zijn Polen, Hongarije, Slovakije en Tsjechië voorstander van het idee van een Europese grenswacht om de buitengrenzen te beschermen. Zo is Hongarije bereid om grenswachters en douanepersoneel naar die andere landen te sturen. De Europese Commissie heeft intussen bekendgemaakt 10 miljoen euro vrij te maken om de controle aan de grenzen en de registratie en identificatie van migranten te verbeteren.

De Hongaarse premier Viktor Orban benadrukte dat Hongarije een verdeling van vluchtelingen via nationale quota niet zal accepteren. De Europese Unie wil namelijk 160.000 vluchtelingen verdelen over de lidstaten om andere asielzoekers te stimuleren zich bij binnenkomst in Europa te laten registreren en niet op eigen houtje verder te trekken.

Brexit

De landen maken zich ook zorgen over het mogelijke vertrek van Groot-Brittannië uit de EU. Zo overweegt Londen om sociale uitkeringen aan werknemers uit de rest van de EU te schrappen. De Visegrad-landen zeggen wel een compromis te willen sluiten door enkel de uitkeringen te schrappen van nieuwkomers en niet voor Oost-Europeanen die al in Groot-Brittannië wonen.

Het  “Europese Opengrenzenbeleid” 

Afbeeldingsresultaat voor ASIEL INVASIE
Iedere machthebber die geen weerstand heeft geboden tegen het EU “open grenzenbeleid” vertegenwoordigt NIET zijn volk maar redt zijn eigen hachje!

Intussen is Europa overspoeld met (hoofdzakelijk islamitische) asielzoekers, die een uitkering krijgen, die NIET werken en dat waarschijnlijk ook nooit van plan zullen zijn!

Afbeeldingsresultaat voor god bless europe

Lees ook:

https://www.werkwijzervluchtelingen.nl/feiten-cijfers/aantallen-herkomst.aspx

https://eunmask.wordpress.com/2015/10/15/open-grenzen-betekent-oorlog-uitlokking/