CARIBISCH GEBIED KAN BINNEN 11 JAREN VERZUIPEN!

De wereld heeft 11 jaren om de uitstoot van broeikasgassen met 50% te reduceren. Indien er hiervan geen werk wordt gemaakt, zal zeespiegelstijging rond 2030 het niveau hebben bereikt waarbij grote delen van het vasteland weggespoeld worden.

Wat er over blijft, krijgt te kampen met extreme klimatologische elementen en natuurrampen.

Het schijnt de wereld niet te lukken om de gemaakte afspraken van 2015 na te leven. In het Akkoord van Parijs is unaniem de belofte gedaan om de wereldtemperatuur te stabiliseren op minder dan twee graden Celsius boven het pre-industrieel tijdperk. Het volgend doel om die verder naar beneden te krijgen naar 1,5 graden lijkt dan ook moeilijker dan ooit. De landen in het Caribisch Gebied ervaren de stijging van 1,5 graden nu al en zullen bij een stijging van 2 graden gedoemd zijn.

Dit kan volgens Carlos Fuller van het Caricom Centrum voor Klimaatsverandering (CCCCC) al binnen 11 jaren zover zijn.

Fuller riep tijdens de klimaatconferentie van de ParlAmericas, die de afgelopen week in Paramaribo is gehouden, op tot meer daadkracht en het opvoeren van de druk op de grote vervuilers in de wereld. Hij wijst op de uitzonderlijke klimatologische problemen waarmee landen in de regio nu al mee worden opgezadeld ondanks hun bijdrage aan klimaatverandering vrijwel te verwaarlozen is. Toch kampen zij extreme droogte en regenval en vernietigende orkanen die veel leed en verderf veroorzaken in het Caribisch Gebied.
De koraalriffen in de Caraïbische Zee, huisvesting en kraamkamer voor het aquatisch leven, gaan nu al dood en zullen bij een temperatuurstijging van 1,5 graden boven het pre-industrieel tijdperk voor 60% verloren gaan. Bij een stijging naar twee graden houden die op te bestaan. “Als er geen verandering komt in de komende 11 jaren, zijn wij gedoemd als Caribisch Gebied”, benadrukt Fuller.

 Bron: Caraïbisch gebied

 

Afbeeldingsresultaat voor DE MENS IS DESTRUCTIEF

De mens is het meest destructieve wezen op aarde!