Seehofer´s grap van de week: Syriërs die op vakantie gaan naar hun thuisland moeten uitgezet worden!

Screenshot_16

Seehofer

Het is niet nieuw dat Syrische “vluchtelingen”, die in Duitsland bescherming hebben gekregen, naar hun thuisland reizen, waarin ze naar eigen zeggen vervolgd worden. Nadat er in de afgelopen jaren talrijke gevallen van reizen naar Syrië bekend werden, kwamen ook snel de relativeringen. Per slot van rekening zou er sprake zijn van dringende redenen (bijvoorbeeld de stervende oma of oom) om korte tijd naar een land terug te keren, waarin men anders niet meer kan leven, informatie over thuisvakanties is er niet. Volledig begrip voor het feit dat Syrische “vluchtelingen” voor familiebezoek naar hun thuisland vliegen, onder het dekmanteltje van “tragische familieomstandigheden”, daar wellicht zelfs hun vakantie doorbrengen en zichzelf een rustpauze gunnen betreffende het gestreste alledaagse asielleven in Duitsland.

Dat is allemaal niet te begrijpen. Wie uit een land vlucht vanwege politieke vervolging of als oorlogsvluchteling, kan daar niet naartoe terugkeren zonder erop te rekenen dat er een gevaar voor lijf en leden dreigt. Deze tijdelijke terugkeerders zijn of suïcidaal of er dreigen geen represailles voor hen, zodat er geen sprake is van een behoefte aan bescherming en het dus in werkelijkheid om economische vluchtelingen gaat.

Wanneer er bij de Federale dienst voor Migratie en Vluchtelingen (BAMF) reizen bekend zouden worden naar het land van herkomst, dan zou door de autoriteit onmiddellijk een herroeping van de vluchtelingenstatus onderzocht worden, zei hij. Bovendien zou men de ontwikkeling in Syrië intensief in de gaten houden. Seehofer: “Als de situatie het toestaat, zullen we repatriëringen uitvoeren.”

RP: Ik vind dit een gerechtigd besluit. Je vlucht uit een land als daar je leven en dat van je gezin in gevaar is. Dan ga je daar niet doodleuk op vakantie. Pas als het daar 100% veilig is dan ga je als immigrant weer terug als je daar familie hebt!

Bron: https://ejbron.wordpress.com/2019/08/18/seehofers-grap-van-de-week-syriers-die-op-vakantie-gaan-naar-hun-thuisland-moeten-uitgezet-worden/