Hoe de Europese Unie uit elkaar valt!

Afbeeldingsresultaat voor eu desintegratie

(DES)INTEGRATIE
Hoe ver van tevoren is te zien dat de Europese Unie aan het desintegreren is? En welke factoren zijn essentieel om het verloop van Europese (des)integratie te verklaren?

Dat zijn cruciale vragen voor iedereen die Europese politiek observeert, van risicomanager of journalist tot beleidsstrateeg of politicoloog. Die vragen zijn bijzonder relevant geworden sinds het uitbreken van de schuldencrisis in de eurozone en het brexitreferendum.
Meningen over de ontwikkeling van de EU zijn vaak tegenstrijdig. Voorspellingen variëren van volledige federalisering tot totale ineenstorting. Wetenschappelijke theorieën kunnen meer inzicht verschaffen in de onderliggende dynamiek van grootschalige processen zoals Europese desintegratie. Spijtig genoeg is er nog niet veel getheoretiseerd over Europese desintegratie.

Ontevredenheid is binnen de EU wijdverspreid. Veel regeringen, partijen en kiezers hebben pragmatische twijfels of de EU nog afdoende nationale belangen dient. Daarnaast verzetten linkse eurosceptici zich principieel tegen de liberalisering van de Europese markt en bezuinigingsmaatregelen van de EU, terwijl hun rechtse tegenhangers zich verzetten tegen de aantasting van de nationale soevereiniteit en identiteit als gevolg van migratie en Europese machtsdeling.

Ongeacht de aard of mate van de ontevredenheid binnen de EU vormt de institutionele inrichting van de EU een belemmering voor het effectief uiten van eurosceptische ontevredenheid. De machtsdeling tussen EU en lidstaten alsook marktprincipes en bezuinigingsmaatregelen zijn vastgelegd in moeilijk te veranderen verdragen of worden opgelegd door niet-gekozen organen, zoals de Europese Centrale Bank en het Hof van Justitie van de Europese Unie.

Uiten van eurosceptische ontevredenheid!
Daarnaast is het voor de Raad van de Europese Unie (met vertegenwoordigers van nationale regeringen) en het Europees Parlement niet eenvoudig om gehoor te geven aan ontevredenheid omdat er zoveel verschillende voorkeuren zijn binnen en tussen lidstaten. Maatregelen die in het ene deel van de EU worden bepleit om ontevredenheid te verminderen – zoals het (verplicht) delen van migranten of overheden en banken steunen in schuldencrises – kunnen de politiek-culturele ontevredenheid over het verdelen van geld, werk en macht doen groeien in de EU en vice versa.

Daarmee zijn de opties voor actoren om effectief hun stem te laten horen (voice) in de EU beperkt. Aangezien loyaliteit aan de EU ook vrij beperkt is in vergelijking met de loyaliteit aan het eigen land, zou dit tot exits uit de EU moeten leiden.

© European Union 2018 - European Parliament

https://www.uu.nl/nieuws/hoe-de-europese-unie-uit-elkaar-valt