Het westen heeft het “Paard van Troje” binnengehaald!

 

Gerelateerde afbeelding

De politieke islam is een vijandige “staat” binnen Europa. De islam kan alleen bestaan in een cultuur van geestelijke overheersing en terreur. Wat ooit begon als een onschuldige immigratie van gastarbeiders is uitgegroeid tot actie, om de decadente westerse wereld te veranderen en de geschiedenis te verdraaien. De geschiedenis van de politieke islam belooft weinig goeds voor de toekomst.
Het doel is wereldheerschappij, die met alle middelen moet worden bereikt en waaraan iedere moslim dient mee te werken.

De jihad is geen beeldspraak of een poëtische manier van zeggen, maar een ‘goddelijk bevel en opdracht’ voor alle moslims die dat als hun heilige plicht beschouwen. Jihad betekent onderwerping met het zwaard! Overal is te zien dat het steeds een kleine groep moslimextremisten is, die de situatie naar zijn hand zet.

Europa laat zich willoos naar de islamitische slachtbank voeren. Europa zal niet meer in staat zal zijn het naderende onheil af te wenden en steeds duidelijker wordt, dat een vijandelijke overname niet meer te voorkomen is. Men verwacht dat de islam zich als een (onblusbare) brand over de wereld zal uitbreiden als zij eenmaal voldoende macht in handen heeft gekregen.

Wanneer de overheden de confrontatie met de islam uit de weg blijven gaan, zal de islam ongetwijfeld het openbare leven gaan domineren. De islamieten geloven dat er een tijd zal komen, dat de gehele wereld een groot islamitisch rijk zal zijn. Men spreekt over een wereldwijd Kalifaat dat indien nodig, gewapenderhand dient te worden gesticht. islamitische geestelijken hebben al openlijk verkondigd dat invoeringen van de islamitische wetten in het Westen tot de mogelijkheden moeten gaan behoren. De moslimgemeenschap is verplicht de wereld aan Allah te onderwerpen en steeds meer jongeren gevoed door imams en andere moslimextremisten, blijken gevoelig om dit in de praktijk in te passen. Harmonie en rechtvaardigheid kunnen alleen worden bereikt, zo zegt men, wanneer iedereen op aarde moslim is. Overal waar niet-moslims door moslimbendes worden vermoord, doen ze een daad van vrede, waardoor de wereldvrede dichterbij komt, zo menen ze.

De islam groeit en slaat haar destructieve tentakels over de aarde uit. Het gaat niet alleen meer tegen Israël en de Verenigde Staten, maar tegen heel de westerse wereld in wiens landen zij vrijelijk mogen vertoeven en waarvan de oorspronkelijke bevolking door hen wordt vergeleken met varkens, ezels en honden. De afkeer van de islam van het vrije Westen, de haat tegen Joden en christenen, de voortdurende indoctrinatie in moskeeën, creëren nieuwe terroristen onder jonge islamieten. Niet-christenen moeten niet denken dat ze de dans zullen ontspringen want voor moslims is iedereen in het Westen een potentieel doelwit.

Zij verstaan als geen ander de kunst de ruimhartigheid van het westen te misbruiken. Ze mogen hier in vrijheid leven, moskeeën bouwen, de koran bestuderen en hun haat tegen het Westen vrijelijk demonstreren. Maar velen zijn wars van alle nationale identiteiten en willen zich alleen met het gedachtegoed van de islam identificeren en kunnen er slecht tegen wanneer ze met de barbaarse praktijken van hun extremistische geloofsgenoten worden geconfronteerd.

Allah gebiedt het doden van mensen. In 164 verzen (bijvoorbeeld soera 8:65) leert hij dat de wereld moet worden veroverd (jihad) totdat er niemand meer is die niet in Allah gelooft. Soera 9:5 heet het Vers van het Zwaard en gebiedt: “Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Zakaat betalen (dus Allahgelovige worden), laat hun weg dan vrij.”

DE REALITEIT:

In de loop van de laatste 50 jaar Is de wereldbevolking:
van Christenen met 47% gestegen
van Boeddhisten met 63% gestegen
van Moslims met 235% gestegen

Deze trend zal zich voortzetten totdat er geen 1 “niet-moslim” meer op aarde zal leven!

Gerelateerde afbeelding

 

LINK