Pensioenakkoord gaat werkgevers veel geld kosten!

vaste pensioenpremie

De in het pensioenakkoord afgesproken vaste pensioenpremie voor alle leeftijden kan werkgevers veel geld gaan kosten. De kostenpost zal groter zijn naarmate het personeelsbestand jonger is. Veel werkgevers lijken zich niet bewust te zijn van dit nadeel, zo waarschuwen pensioenexperts. Zij adviseren werkgevers alvast te gaan overleggen met de ondernemingsraad.

Volgens de afspraken in het pensioenakkoord komt er een gelijke premie voor alle werknemers en bouwen ouderen minder pensioen op dan jongeren. De premie die werknemers tot 45 jaar in het nieuwe stelsel gaan betalen wordt geheel ingezet voor hun eigen pensioen. Volgens het akkoord moeten 45-plussers daarvoor worden gecompenseerd.

Het Centraal Planbureau (CPB) rekende eerder uit dat de compensatie in totaal circa 50 miljard euro zal bedragen. Hoe de compensatie moet worden geregeld is nog onduidelijk. De wet- en regelgeving moet in 2022 gereed zijn.

Pensioenexpert Nicolette Opdam van HVG Law waarschuwde onlangs op PWnet dat het nieuwe pensioenstelsel werkgevers veel extra geld gaat kosten als gevolg van de vaste pensioenpremie en de compensatieregeling. Dat kan volgens haar ‘makkelijk oplopen tot enkele duizenden euro’s per werknemer per jaar.’

Volgens Opdam zijn werkgevers er zich nog helemaal niet van bewust dat zij straks het verschil moeten betalen tussen de leeftijdsafhankelijke (lage) pensioenpremie van nu, en de hogere vaste pensioenpremie van straks. ‘De kans is ook groot dat het vooral de werkgevers zijn die straks opdraaien voor het compenseren van 45-plussers.’

Instemming vragen aan de ondernemingsraad

‘Een stelregel is dat werkgevers straks 18%-20% premie per werknemer gaan betalen, terwijl ze nu een staffel hanteren die loopt van grofweg 4% voor jongere medewerkers tot en met 30% voor oudere medewerkers’’, zegt Bert Baggen, senior adviseur en actuaris bij EY actuarissen. ‘Dat is geen verplicht percentage, maar als een werkgever daarvan wil afwijken, dan moet hij hierover instemming vragen aan de ondernemingsraad. Een pensioen is tenslotte een arbeidsvoorwaarde.’

Volgens Opdam gaat een werkgever in het nieuwe pensioenstelsel voor een werknemer van 25 met een salaris van 30 duizend euro 3300 euro extra betalen. Voor een 35-jarige werknemer met een salaris van 40 duizend euro is dat 3200 euro en voor een 45-jarige die 50 duizend euro verdient 1850 euro. Voor een 55-jarige werknemer met een salaris van 60 duizend euro is een werkgever voordeliger uit: zo’n 1380 euro.

Arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe AOW-regels

De Vakcentrale voor Professionals wees werkgevers en werknemers onlangs op de arbeidsrechtelijke gevolgen van de nieuwe AOW-regels van het pensioenakkoord. Zo kan het zijn dat het pensioen eerder moet worden aangesproken dan gedacht. Mogelijk moet een werknemer eerder stoppen met werken omdat dat in diens CAO zo is afgesproken. Een deel van het aanvullend pensioen zou dan naar voren moeten worden gehaald om de vier maanden eerdere AOW te overbruggen.

https://www.ornet.nl/blog/2019/07/30/pensioenakkoord-gaat-werkgevers-veel-geld-kosten-overleg-met-or/