Europese Unie: een enorme uitbreiding van top-downbevoegdheden!

 

  • Uit een onderzoek van de belangrijkste beleidsvoorstellen van Von der Leyen blijkt, dat zij pleit voor een enorme uitbreiding van de top-downbevoegdheden van de Europese Commissie. Haar voorstellen zouden de rol van Brussel in vrijwel alle aspecten van het economische en sociale leven in Europa aanzienlijk vergroten – allemaal ten koste van de nationale soevereiniteit -.

  • Von der Leyen waarschuwde dat Brussel EU-lidstaten teniet zou doen die tegen haar belastingrevisie waren … Ze riep op tot een alomvattend “Europees rechtsstaatmechanisme” om ervoor te zorgen dat het EU-recht overheerst op de nationale wetten van de EU-lidstaten. Ze waarschuwde dat er financiële consequenties zouden zijn voor lidstaten die weigeren hieraan te voldoen … Ze pleitte voor een wijziging van de regels, zodat de EU zelfs zonder de unanieme toestemming van de EU-lidstaten zou kunnen handelen. (RP: hoezo EU geen dictatuur?)

  • “Wat je vandaag van Ursula von der Leyen hebt gezien, is een poging van de EU om controle te krijgen over elk aspect van ons leven. Ze wil een gecentraliseerde, ondemocratische, geactualiseerde vorm van communisme opbouwen, die een [verouderde] nationale staat zal maken van parlementen, waar de staat alles controleert, waar de parlementen van de natiestaat geen enkele relevantie meer hebben. ” -Nigel Farage: Europees Parlement, 16 juli 2019″.

In een geheime stemming in het Europees Parlement op 16 juli kreeg von der Leyen, een nauwe bondgenoot van de Duitse bondskanselier Angela Merkel383 stemmen, slechts negen meer dan de 374 die nodig waren- de laagste marge, aangezien de positie van de president in 1958 werd opgericht. Ze neemt het over van Jean-Claude Junker in november 2019 voor een periode van vijf jaar.

Vóór de stemming beloofde von der Leyen een ambitieus links-leunend beleidsprogramma inzake klimaatverandering, belastingen, migratie en de rechtsstaat. Veel van haar beloften – waarvoor nog meer nationale soevereiniteit zou moeten worden overgedragen aan niet-gekozen bureaucraten in Brussel – bleken gericht te zijn op het verkrijgen van steun voor haar kandidatuur van Groenen en Socialisten in het Europees Parlement!

In de eindstemming waren de socialisten echter verdeeld in hun steun aan von der Leyen en de Groenen waren formeel tegen haar! 

Interessant is dat von der Leyen won met de steun van eurosceptici in Midden- en Oost-Europa, nadat ze publiekelijk kritiek had geuit op de manier waarop de EU hen heeft behandeld vanwege hun verzet tegen massa-immigratie!

Lees hier het hele artikel: https://www.gatestoneinstitute.org/14584/eu-top-down-powers

RP: Hoezo EU democratisch? Ik heb hier Nooit voor gestemd; U?