Onkosten Europarlementariërs niet openbaar!

Afbeeldingsresultaat voor volksvertegenwoordigers EU

LUXEMBURG (ANP) – Het Europees Parlement stond in zijn recht door inzage te weigeren in documenten over de onkosten van Europarlementariërs. Het Europees Hof van Justitie heeft dat geoordeeld in een zaak die een groep journalisten uit alle 28 EU-landen had aangespannen. In Nederland was de NOS erbij betrokken.

Leden van het Europees Parlement krijgen naast hun salaris van ongeveer een ton zo’n 4400 euro per maand voor onder meer reis- en kantoorkosten, medewerkers en algemene onkosten. Ze zijn niet verplicht daarover verantwoording af te leggen!

Gerben-Jan Gerbrandy (D66) vindt dat de geloofwaardigheid van het parlement wordt aangetast als de leden zelf niet ,,principieel transparant” zijn. Hij pleit voor verplichte publieke verantwoording van de uitgaven.

Pogingen om het parlement tot meer transparantie te bewegen slagen niet of nauwelijks. Lobbywaakhond Transparency International reageert ,,enorm teleurgesteld’’ op het vonnis.

https://www.europa-nu.nl/id/vkpql5gketk2/nieuws/europees_parlement_weigert_transparantie

Bron: https://www.europa-nu.nl/