Salvini: Berlijn en Parijs mogen EU-migratiepolitiek niet eigenmachtig bepalen!

Screenshot_163

Salvini

(Vertaling: E.J. Bron)

“Het is genoeg met beslissingen die alleen in Berlijn en Parijs genomen worden”, schreef de Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini. Het zou niet aangaan dat de Franse en de Duitse regering de migratiepolitiek in de EU bepalen en daarbij “de eisen van de meest gedupeerde landen ignoreren.”

De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Matteo Salvini heeft Duitsland en Frankrijk ervoor gewaarschuwd de vluchtelingenpolitiek van de EU eigenmachtig te bepalen. “Het is genoeg met de beslissingen die alleen maar in Parijs en Berlijn worden genomen”, schreef Salvini vandaag op zijn Facebook-pagina, waaraan hij een brief aan de Franse minister van Binnenlandse Zaken, Christophe Castaner, toevoegde.

Het zou niet aangaan dat de Franse en de Duitse regering de migratiepolitiek in de Europese Unie zouden bepalen en daarbij “de eisen van de meest gedupeerde landen ignoreren”, bekritiseerde Salvini en noemde zijn land en Malta als voorbeelden. “Italië is niet meer bereid om alle immigranten, die in Europa aankomen, te accepteren.”

De omgang met gevluchte mensen is in de EU al lange tijd omstreden. Donderdag werden de EU-ministers van Binnenlandse Zaken het tijdens een ontmoeting in de Finse hoofdstad Helsinki niet met elkaar eens. Italië en Malta wezen een Duits-Frans voorstel af om tijdelijk over de Middellandse Zee komende migranten over enkele ander elanden te verdelen.

Salvini verzekerde in zijn brief aan Castaner dat hij in Helsinki opvattingen gehoord zou hebben die heel dicht in de buurt zouden komen van de zienswijze van zijn regering.

Dit zou vooral gaan om “de vastberaden verplichting tot een migratiepolitiek, die erop gericht is de EU-buitengrenzen en de Schengen-zone te verdedigen”. Veel lidstaten zouden er voorstander van zijn om de regels ter vermijding van illegale immigratie door te lichten.

Italië en Malta hebben een document voorgelegd dat voorziet in de oprichting van instellingen in de naburige regio´s van de landen van herkomst van migranten.

Daar dient eerst de identiteit van de mensen die willen vertrekken gecontroleerd te worden. Dit voorstel zou als uitgangspunt voor een “compleet nieuwe discussie” over de EU-imvimigratiepolitiek moeten dienen, eiste Salvini. Morgen vindt er in Parijs opnieuw een ontmoeting tussen de EU-ministers van Binnenlandse Zaken plaats.

Salvini  heeft gelijk:

https://ejbron.wordpress.com/2019/07/21/salvini-berlijn-en-parijs-mogen-eu-migratiepolitiek-niet-eigenmachtig-bepalen/