Klimaat gezever!

Screenshot_162

Foute islamitische “leiders”

RP: De kop “Klimaat gezever” is heel mild gesteld “Klimaat verkrachting” is realistischer!

Wie had kunnen denken dat een niet al te briljante, links en islamitisch georiënteerde Amerikaanse president het voor elkaar zou krijgen dat na zijn presidentschap twee thema’s die hij had aangesneden zo’n grote invloed zouden hebben op het linkse denken in de westerse wereld? Barack Obama voerde een twijfelachtig buitenlandse politiek. Hij verzwakte het Amerikaanse leger, remde Israël af toen dat land zich afdoende wilde teweerstellen tegen de steeds agressiever wordende buitenlandse politiek van Iran en hij faciliteerde zelfs de bouw van kernreactoren van dat land, nadat die hem de verzekering had gegeven dat deze een vreedzaam doel dienden en hij liet tegen het einde van zijn ambtstermijn het Midden-Oosten instabieler achter dan het was bij zijn ambtsaanvaarding.

Vervolgens deed deze president een uitspraak die tot leidraad is geworden van de hedendaagse linkse politiek: hij stelde dat zijns inziens het grootste probleem waarvoor de wereld geplaatst zou worden de klimaatsverandering zou zijn. Op zich was dit een handige manoeuvre, omdat dit probleem de aandacht succesvol afleidde van zijn zeer middelmatig optreden op buitenlands gebied.

Vervolgens gooide hij ook nog een steen in de vijver van de binnenlandse politiek door te stellen dat de rassenproblemen die het land in haar geschiedenis had gekend nog lang niet beëindigd waren, waarbij hij als illustratie het gedrag van de Amerikaanse politie als voorbeeld nam.

Tijdens zijn bewind had zich een revolutie voltrokken op de Amerikaanse universiteiten. Acht jaar regering-Obama was genoeg geweest om de centra van de wetenschap in de Verenigde Staten te zien veranderen in radicaal-linkse bolwerken, waarin onder meer de thema’s racisme en tenachterstelling van vrouwen en alternatieve seksuele geaardheid een dominante plek in de discussies hadden verworven.

Net als ‘’Het klimaat’’ veroverde hernieuwd besef van racisme het politieke besef in het Westen. Alle gezeur over achterstelling van rassen komt voort uit de politiek erfenis van Obama.

Van de twee ‘’springladingen‘’ die Obama plaatste, is de klimaatkwestie de meest ingrijpende geworden. Zolang het linkse denken aan de macht is en de toon in de politiek gaat zetten, moeten wij het ergste vrezen voor ons land. Ik stel dat de speculatieve klimaatpraat zich buitengewoon nuttig zal maken en wel in die zin: de EU kan nu op allerlei manieren haar destructieve politiek doorzetten, terwijl bij velen de blik zal zijn gericht op dat vreselijke probleem dat EERST moet worden aangepakt… Klimaatpraat leidt af van een zeer ongewenste politiek die de EU wil bedrijven.

Voor alle duidelijkheid: het zogenaamde groene beleid ( tegengaan van de CO2-productie) heeft echt heel weinig te maken met bescherming van het milieu of veranderingen in het klimaat, om een simpele reden: ELKE verbranding van NET GELIJK WELKE fossiele brandstoffen leidt tot een uitstoot van CO2! De ‘’CO2-vervuiling ‘’verschilt van brandstof tot brandstof. En van die brandstoffen is aardgas het MINST vervuilend….. En juist daarvan wil Nederland af.

Lees hier het hele artikel: https://ejbron.wordpress.com/2019/07/21/klimaat-gezever/