Wereldwijde actie tegen overbevolking: prioriteit nummer één

overbevolking

Overbevolking is een taboe geworden door een bizarre coalitie van het Vaticaan en het radicale feministe!

In deze derde wereldlanden is de primitieve bevolking nooit goed ingelicht over de gevaren van overbevolking! Net als bij de dieren is de voortplanting hier een gewoonte, die wij ‘de aard van het beestje‘ noemen!

‘Overbevolking is pas in de ­jaren negentig een taboe geworden, door een bizarre coalitie van enerzijds het Vaticaan, dat altijd al tegen anticonceptie en geboortebeperking is geweest, en anderzijds radicale feministen, die voorrang gaven aan de vrijheid van de vrouw om zelf uit maken hoeveel kinderen ze krijgt. De overheid moest zich er zo min mogelijk mee bemoeien.

De vraag is stringent. Momenteel zijn we op deze planeet met bijna 8 miljard, in 2100 zullen dat er volgens prognoses meer dan 11 miljard zijn. De grootste aangroei wordt in Afrika verwacht, om de simpele reden dat geboortebeperking er nog altijd grotendeels taboe is en de overheden niets ondernemen. De vicieuze cirkel van armoede die grote ‘kroosten’ oplevert, waardoor de armoede nog toeneemt, wordt mee bevorderd door een ronduit amoreel standpunt van de katholieke kerk die elke vorm van geboortebeperking afwijst.

Dat onze planeet deze groei niet aankan, is een analyse die al lang is gemaakt. Het consumentisme vanaf een bepaalde levensstandaard, gekoppeld aan vervuiling door industrie en verkeer, intensifiëring van de landbouw en de daaruit volgende verarming van de biodiversiteit, de ontbossing en de verwoestijning, niet te vergeten de CO2-uitstoot die het broeikaseffect creëert… het leidt tot zware belasting van het ecosysteem die van daaruit dan weer de kiem bevat van sociale spanningen en oorlogen. De landbouwtechnieken zijn verbeterd, maar de bossen verdwijnen en massa’s akkers dienen om biodiesel te produceren. Neen, we schieten niet echt op.

Neem een land als Nigeria: dat zal tegen het einde van deze eeuw het derde land van de wereld zijn in aantal inwoners: 794 miljoen, volgens de laatste berekeningen van de VN. In sommige landen in Afrika beneden de Sahara, zoals Angola, Burundi en Somalië, zal het aantal stervelingen zelfs vervijfvoudigen.

‘Subsidies om het aantal kinderen dat vrouwen krijgen te beperken, zijn zeker een optie. Dat kan verschillende vormen aannemen. Vrijwillige sterilisatie is één daarvan, mits deze daadwerkelijk vrijwillig is en deelnemende vrouwen adequaat zijn voorgelicht en begeleid. Maar over het algemeen geef ik de voorkeur aan anticonceptiemiddelen die omkeerbaar zijn, omdat die het aantal geboorten beperken en vrouwen intussen alle opties open houden.

RP: Ik denk niet dat subsidies zullen werken. Allereerst komen deze subsidies terecht bij de corrupte machthebbende organisaties en ten 2e zijn de primitieve bevolkingsgewoontes in deze 3e wereldlanden landen net als bij de dieren, alleen te stoppen met massale sterilisaties.

https://www.volkskrant.nl/kijkverder/2018/voedselzaak/artikelen/elf-miljard-bewoners-dat-kan-de-planeet-niet-aan/