De ware cijfers van de Massa-immigratie in Nederland!

Afbeeldingsresultaat voor waarheid over  immigratie

In totaal wonen er volgens Vluchtelingenwerk Nederland zo’n 200.000 tot 250.000 vluchtelingen in Nederland. Zij komen uit landen als Afghanistan, Irak, Iran, Somalië en Syrië.! En geen 1 van hen werkt!
In bijna geen enkel ander westers land is de werkloosheid onder immigranten zo hoog als in Nederland.

Bijstand:
Eigen bevolking 2 %
Niet-westerse allochtonen 12 %
(Integratiebarometer 2014)

Het CPB komt tot een vergelijkbare conclusie als het Nyfer. Een 25-jarige immigrant kost de Nederlandse staat gedurende de rest van zijn leven 43.000 euro. Een Nederlander van 25 draagt in de rest van zijn leven juist 76.000 euro bij aan de schatkist.

Die kosten bestaan naast de zorgkosten voor een groot deel uit de financiering van de AOW. De overheid betaalt deze oudedagsvoorziening met het belastinggeld van de werkenden. Als vluchtelingen in Nederland net zo vaak zouden werken en een vergelijkbaar inkomen zouden verdienen als autochtonen of Oost-Europese migranten, dan hadden zij kunnen meehelpen om de lasten te dragen.

Hun inkomen is zo laag, dat zij geen AOW-premie hoeven te betalen, en dus niet meehelpen de kosten van de vergrijzing te drukken.
Zelf drukken AOW-gerechtigde vluchtelingen wel op de begroting, ook al hebben ze vaak maar recht op een halve AOW-uitkering. Nederlanders bouwen elk jaar 2 procent AOW op, tot zij na 50 jaar de 100 procent bereiken. Een vluchteling die bijvoorbeeld op zijn 40ste naar Nederland komt, ontvangt daarom slechts de helft.

Oudere vluchtelingen zakken daardoor tot onder het bestaansminimum, waardoor ze aanspraak kunnen maken op een aanvullende uitkering en dus op de collectieve lasten blijven drukken. Datzelfde geldt in mindere mate ook voor arbeidsimmigranten. En over hen zegt het CPB nu al dat immigratie niet helpt om de kosten van de vergrijzing te verminderen.

https://nos.nl/nieuwsuur/artikel/2159181-feiten-en-cijfers-over-immigratie-in-nederland.html

 

En niet alleen Nederland! Bekijk ook deze video: