De prijzen stijgen sneller dan de lonen!

Rutte en Hoekstra

Nederland is Europa’s inflatiekampioen!

De Nederlandse overheid zorgt goed voor zichzelf, maar minder goed voor haar burgers. Onder het kabinet RutteDrie komt het weer niet tot meer koopkracht, omdat de supermarktprijzen en de energierekeningen sneller stijgen dan de lonen. De lastendruk is onder RutteDrie naar een recordhoogte gestegen, met begrotingsoverschotten en snel dalende staatsschuld tot gevolg. Maar ondertussen zakt de economie al weer in, nog voordat de burgers van Nederland eindelijk van de groei kunnen profiteren.

Het is weinig bekend, maar Nederland is zo’n beetje de inflatiekampioen van de Europese Unie. Alleen in sommige Oost-Europese landen zijn er ook hoge prijsstijgingen. De hoge Nederlandse prijsstijgingen – op jaarbasis bijna 3 procent in april – zijn vrijwel helemaal te wijten aan belastingverhogingen van het kabinet RutteDrie.

Zonder de hogere prijzen van voedsel en energie zou de Nederlandse inflatie op het Europese gemiddelde van 1,5 procent hebben gezeten. En de cao-lonen, die stijgen ook wel wat – maar de (bijna) 3 procent halen ze zeker niet. De werknemers van Nederland gaan er op dit moment gemiddeld dus niet op vooruit: ze boeren juist achteruit.

De hogere btw op voeding (van 6 naar 9 procent) zorgden voor een prijsstijging van 3,6 procent, in vergelijking met twaalf maanden eerder. En de energieprijzen stegen, grotendeels door de hogere belastingen en heffingen voor klimaatmaatregelen, met zelfs 11,6 procent. Zo’n prijsstijging was nergens in de beschaafde wereld te bekennen. Buiten Europa (in de VS, Canada, Australië en Zuid-Korea bijvoorbeeld) dalen de energiekosten zelfs!

De staat is er vooral voor zichzelf!

De Nederlandse regering maakt het leven dus duurder voor de eigen burgers, maar zit zelf op rozen. Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA) hield vorig jaar 11,4 miljard euro over. En dat ondanks het feit dat de ambtenarensalarissen zijn verhoogd, de zorgkosten zijn gestegen en ook de contributie voor de Europese Unie fors omhoogging in 2018.

In werkelijkheid groeien de collectieve lasten – de belastingen, accijnzen, heffingen en premies – onder RutteDrie dit jaar gewoon verder. Zoals die collectieve lasten onder de Rutte-kabinetten steeds zijn gestegen: eerst om het begrotingstekort weg te werken en zo bij Brussel in de smaak te vallen, nu ook om geld binnen te halen voor de torenhoge klimaatpretenties van het kabinet. En overigens ook omdat de zorgkosten niet in de hand worden gehouden.

Nederland is een lastenkampioen!

Zo is de collectieve lastendruk in Nederland een stuk hoger dan het gemiddelde van de ontwikkelde landen, zoals de OESO die berekent. Dat gemiddelde ligt op 34,2 procent van het bbp. In 2011, toen het eerste Rutte-kabinet net regeerde, was het nog 35,9 procent. Maar dit jaar, in 2019, stijgt de collectieve lastendruk in Nederland naar een record voor de laatste kwart eeuw, te weten naar 39,6 procent.

De inkomstenbelasting mag dit jaar dan wat lager zijn, maar dat weegt niet op tegen de hogere btw, de hogere accijnzen op bijvoorbeeld tabak, de hogere energiebelasting, de hogere opslag voor windmolens en zonneparken, de hogere bpm, de duurdere ziektekostenverzekering en de hogere werknemerspremies. De hogere lasten voor energie en premies voor werknemers stijgen volgend jaar, in 2020, volgens het staande kabinetsbeleid overigens gewoon verder. En al die hogere lasten voor de Nederlandse burgers zijn het gevolg van doelbewust kabinetsbeleid. Geen minister, geen coalitiepoliticus die er voor kan wegduiken.

Omgerekend in euro’s van 2019 komt de stijging van de collectieve lasten onder de Rutte-kabinetten neer op een totaal van afgerond 30 miljard euro extra lasten per jaar, gerekend in euro’s van 2019 en in vergelijking met 2011, het eerste volle Rutte-jaar. De 8 miljoen Nederlandse huishoudens zijn nu dus per jaar 3750 euro meer kwijt dan in het begin van de Rutte-tijd.

Lees hier het hele artikel: https://www.sypwynia.nl/nederland-is-europas-inflatiekampioen/