De Europees-Parlement verkiezingen!

Een grote groep Nederlandse burgers klaagt altijd steen en been over de gevolgen van het Nederlandse lidmaatschap van de Europese Unie, (E.U. ), … de velen Miljarden die het kost van onze belastingcenten, de grote instroom van Immigranten, de toenemende onveiligheid in onze huidige Nederlandse samenleving, de hoge criminaliteit onder de Immigranten, vooral die met een Islamitische achtergrond,……. Maar, gaan NIET massaal naar de stembus !!,… want zo’n 59% van de Nederlandse kiesgerechtigde Nederlandse burgers ging NIET stemmen! BEDANKT !… LUIE SODEMIETERS !!!

59% van de Nederlandse burgers zijn niet gaan stemmen !!,… die mensen geven dus helemaal niets om ons Vaderland !!
Zij verloochenen hun geboorteland, verraden het,… LOSERS zijn het !!!,… heb er geen andere woorden voor!
Het zijn wel de mensen die straks weer steen en been klagen over de maatregelen vanuit Brussel, de open grenzen, de immigratie, de problemen met de immigranten en de voortsluipende Islamisering van ons Vaderland !,… maar er iets tegen doen ???

Aan al die LUIE SODEMIETERS… nu nooit meer klagen en huilie huilie doen over maatregelen die in Brussel besloten en genomen worden die jullie ook treffen hé !!!

Tja,… en dan heb je de groep die wel ging stemmen,… en op de PvdA hebben gestemd! Wat heeft die groep mensen eigenlijk bezield ??!
Die groep mensen kan ik toch niet meer benoemen als “Vaderlandslievende-medeburgers” ??!

Echte Vaderlandslievende medeburgers stemmen niet op een partij die als Europese voorman een man als Frans Timmermans heeft !!
Frans “Euro-Islam” Timmermans, een man die ik EX-Nederlandse-medeburger noem, omdat hij wil dat wij onze Nationale trots opgeven,… omdat hij wil dat wij onze Vaderlandse afkomst gaan verloochenen,… onze manier van samenleven, onze tradities, gewoonten en gebruiken,… ONZE Cultuur gaan verloochenen,… de waarden die ons tot die typische Hollanders hebben gemaakt, waarden waarmee en waarin wij zijn opgegroeid, ons hebben ontwikkeld en onze kinderen in en mee willen laten opgroeien zodat zij ook in vrijheid en veiligheid kunnen opgroeien, ook zo ruimdenkend en tolerant kunnen worden !!, daar mogen wij NIET meer trots op zijn……. DAT wil Frans “Euro-Islam” Timmermans allemaal van ons afnemen !!!

Want volgens Frans “Euro-Islam” Timmermans is de Islam de toekomst voor Europa !!!… daarbij wil hij ook nog dat de Nederlandse E.U. -begroting met 30% wordt verhoogd !!,… nóg meer geld van onze belastingcenten moeten dus volgens hem naar de E.U. !!!

Die EX-Nederlandse-medeburger die de aanval op Nationalisten heeft geopend, de aanval heeft geopend op mensen die trots op hun Vaderland en hun cultuur zijn,… echte Patriotten !!!
Volgens die EX-Nederlandse-medeburger is een Patriot alles BEHALVE een Nationalist !!… dat heeft hij vast op een bierviltje geschreven toen hij samen met die zatlap Juncker lazerus aan een bar hingen !!!
Op het volgende bierviltje deed hij dan ook nog een toegift ; “Nationalisten zijn Onpatriottisch !”,… daarna zullen ze samen wel ladderzat van hun barkruk zijn gelazerd !!!

Onder de Vaderlandse medeburgers die dan wél zijn gaan stemmen zit dan ook nog een groep die op de FvD hebben gestemd !!

De FvD mag gewoon van geluk spreken dat, helaas, zo’n 65% van de voormalig P.V.V. stemmers zich nu bij die LUIE SODEMIETERS hebben aangesloten !,… en dus lui op de bank zijn blijven hangen op een moment dat ze juist naar de stembus hadden moeten gaan om de huidige politici in Brussel het zo moeilijk mogelijk te gaan maken !!!

Nou,… gefeliciteerd FvD kiezers,… maar deze verkiezingen gaan over de verhoudingen in het Europees Parlement, waarbij het me niet boeit of de FvD of de VVD de grootste wordt, maar welke fractie in het Europees Parlement de grootste zal gaan worden !!

Zelf hoop ik dat de onversneden Anti-E.U. fractie ENF / ENV de grootste wordt, waar gelukkig de P.V.V. zich samen met de F.R.N. van Marie le Pen en Lega van Malteo Salvini bij hebben aangesloten. Die fractie zou weleens flink kunnen gaan groeien wanneer de Duitse, Belgische, Franse en vooral Italiaanse (en mogelijk Griekse) burgers gaan stemmen, want vooral in Frankrijk en natuurlijk in Italië is het Anti-E.U. gevoel onder de burgers het grootst!

Mijn Vaderlandslievende mede-burgers die wel op de P.V.V. hebben gestemd hebben hun burgerplicht volbracht en de enige goede keuze gemaakt,… ben trots op die mensen !!!
Die mensen zijn echte Vaderlandse Patriotten !!!

Nu maar hopen dat de Italianen, de Fransen en Belgen ook de juiste keuzes maken !,… zodat de E.U. Parlements fractie ENF / ENV flink zal groeien en een grote rechtse macht in het E.U. Parlement zal worden,……. Morgen zullen we het weten!

Morgen zullen we weten of de Eurofiele politici in Brussel ongestoord hun gang door blijven gaan met het kapot maken van de afzonderlijk mooie landen, van de afzonderlijk mooie westerse culturen, tradities, gewoonten, gebruiken, manieren van samenleven,… of vrouwen- rechten zullen blijven behouden, veilig over straat kunnen, gekleed zoals zij dat willen,… of jonge meisjes nog kind zullen kunnen blijven of straks uitgehuwelijkt aan veel oudere mannen zullen gaan worden.

Wanneer het huidige beleid van de E.U. niet gestopt kan gaan worden op politieke wijze,… dan zal er vermoedelijk binnen afzienbare tijd een burgeroorlog plaatsvinden,… dan zal er een tijd komen dat Vaderlandslievende burgers weer zullen moeten gaan vechten voor het behoud van hun vrijheden en rechten,… weer moeten gaan vechten voor de veiligheid en welzijn van hun kinderen en kleinkinderen,……. Zullen moeten gaan vechten zoals onze voorouders, opa’s en oma’s voor ONS hebben gedaan !!!
Hoop met heel mijn hart dat het niet zover zal komen !!!

Door : Franky van Santen

Genoeg over die EX-Nederlandse-medeburger Frans “Euro-Islam” Timmermans,… anders kost het me straks nog een toetsenbord !