HOEVEEL KOSTEN DE VLUCHTELINGEN DE NEDERLANDER?

Vluchteling-boot

EEN VLUCHTELING KOMT NEDERLAND BINNEN

We beginnen bij het begin, een vluchteling komt in Nederland en meldt zich bij een politiebureau aan als vluchteling. Hij zal dan worden doorgestuurd naar het asielzoekerscentrum in Ter Apel. Hier zit het aanmeldcentrum voor de asielaanvraag.

Hier krijgt de vluchteling in een periode van 6 dagen een gesprek met een advocaat en uitleg over de procedure. Daarna zal hij of zij onderzocht worden door een arts, tenzij hij of zij dit niet wil (RP: hetgeen wel een groot risico voor ons kan zijn, wij zouden dit moeten verplichten!). Dit zijn dus al de eerste kosten. Een advocaat kost al snel € 200,- per uur, een arts kost al snel € 150,- per uur, als beiden een uurtje bezig zijn kost dit dus al € 350,- in de eerste 6 dagen van het verblijf. We begrijpen dat dit schattingen zijn, maar we proberen vooral inzicht te geven.

In de eerste dagen zal er ook een gesprek zijn met een medewerker van de IND, zo wordt de identiteit vastgesteld en waar de vluchteling vandaan komt. We gaan er vanuit dat de IND daar ongeveer 6 uur mee bezig is met 2 medewerkers. Kosten hiervoor € 480,-. Tijdens deze gesprekken zijn er ook tolken aanwezig. Een tolk wordt vaak per minuut betaald, voor dit moment gaan we uit van een uurloon van € 60,- en twee uur aanwezigheid bij de gesprekken. Kosten hiervoor € 120,-.

KOSTEN VOOR EERSTE LEVENSBEHOEFTEN.

Daarnaast is er huisvesting en eten nodig. Per dag zijn de gemiddelde kosten voor opvang en voedsel € 120,-. In de eerste 6 dagen kost het onderbrengen van een vluchteling dus € 1.770,-.

Daarnaast krijgt een vluchteling ‘zakgeld’ dit is zeker niet veel, voor een volwassenen die kan eten in het AZC is dit minder dan € 30,- per week! Hiervan moeten ze eventueel extra eten, kleding en andere goederen kopen. Als ze al eigen vermogen hebben, krijgen ze minder. Een gemeente heeft hierop allemaal weinig invloed en de burgemeester kan wel iets willen, maar het wordt vanuit Den Haag beslist.

OP BASIS VAN DE BEGROTING DE KOSTEN BEREKENEN

Dat zijn nogal bedragen als je dit zo hoort. Gelukkig zijn dit vooral de ‘aanloop’ kosten. Als we kijken naar het jaartotaal kunnen we heel makkelijk berekenen wat de vluchtelingenstroom per jaar kost.

De begroting van de Nederlandse overheid heeft hier namelijk een flink bedrag voor gereserveerd. Het bedrag dat in 2016 begroot was € 836.000.000,-, inderdaad 836 miljoen euro!

Dan is natuurlijk heel simpel te berekenen hoeveel een enkele vluchteling kost als we weten hoeveel vluchtelingen hiermee opgevangen kunnen worden. De verwachting was dat er ongeveer 30.000 vluchtelingen in Nederland zouden komen.

Als je hiermee rekent dan kost een het onderbrengen van een vluchteling in Nederland per jaar € 27.866,-. In de eerste helft van 2016 zijn er 12.437 vluchtelingen opgevangen, de eerste helft van 2016 kost dus € 346.569.000,-.

Lees hier verder: https://www.onetime.nl/geld-nieuws/hoeveel-kosten-vluchtelingen