Mark Rutte en Wopke Hoekstra staan klaar om de Oost-Europeanen te straffen!

In het voorjaar van 2015 kwamen uit het Europees parlement en de Europese Commissie de eerste serieuze plannen om asielzoekers over de landen van de Europese Unie te verdelen. Nederland was daar al heel lang voorstander van. Al een kwart eeuw geleden wilden zowel PvdA-premier Wim Kok als VVD-leider Frits Bolkestein een Europees migratiebeleid, dat er op neer komt dat de lasten van asielzoekers, dan wel de asielzoekers zelf over de landen van de Europese Unie worden verdeeld.Aan de ene kant zijn er de brave praatjes over waardengemeenschappen en recht op opvang voor echte vluchtelingen. Aan de andere kant is er de praktijk: wie veel asielzoekers heeft wil dat ze weggaan, waar dan ook heen. Wie ze niet heeft zit er evenmin op te wachten.Nederland is een magneet voor asielzoekers gebleken – zij het niet in dezelfde mate als Zweden en Duitsland – en ziet ze dus liever ergens anders heen gaan. Landen als Nederland willen dat Brussel voorkomt dat ze meer asielzoekers krijgen of dat landen een deel overnemen. Landen als Italië en Griekenland – landen van aankomst – laten hun asielzoekers graag doorlopen naar het noorden en willen graag afgeholpen worden van gestrande asielzoekers en illegalen.

De Oost-Europese landen zitten evenmin als de rest van de EU-landen te wachten op ‘andermans’ asielzoekers en hebben mede gegeven hun eigen lijdensgeschiedenis met het Ottomaanse Rijk geen fiducie in islamitische nieuwkomers. Ze hebben regelrecht de pest aan de gedachte dat Brussel uitmaakt wie er zich in hun land mag vestigen. Zo lang is het nou ook weer niet geleden, dat deze lidstaten van de Europese Unie dictatoriaal werden geregeerd vanuit Moskou.

Voor de Oost-Europese belangen en gevoeligheden was er de afgelopen vier jaar bijster weinig antenne in het Europees parlement, in de Europese Commissie en bij landen als Duitsland, Zweden en Nederland. De Europese Commissie ging steeds samen met Nederland voorop in de strafexpeditie tegen de Oost-Europese landen. Waarbij overigens, als bekend, ook kwesties rond ‘de rechtsstaat’ in met name Polen en Hongarije speelden.Vanaf het voorjaar van 2015 kwam de Europese Commissie – de Nederlander Frans Timmermans was er bij uitstek druk mee – met plannen om te beginnen enkele tienduizenden asielzoekers uit de aankomstlanden Italië en Griekenland te halen en die dan volgens Brusselse verdeelregels – aan de hand van bevolkingsaantal en welvaart; gek genoeg niet aan de hand van de beschikbare ruimte – over de rest van de EU-landen te verdelen. De weerstand was meteen groot, maar dat kantelde in september 2015 toen op aandrang van de Duitse bondskanselier Angela Merkel, op voorstel van de Europese Commissie en met actieve steun van Nederland gestemd werd over een plan om 160.000 asielzoekers over de EU te verdelen. Oost-Europese landen die tegen waren werden bruut overstemd en hadden zich te voegen naar het meerderheidsbesluit.

In Den Haag was daar in 2015 meteen al nauwelijks verschil van mening over, zowel over het besluit dat Brussel asielzoekers zou gaan verdelen over Europa, als over het overstemmen van landen die vervolgens gedwongen zouden worden mee te doen. Het werd allemaal prima gevonden. Maar alle Oost-Europese landen, van Finland tot Roemenië, hadden allemaal in meer of mindere mate problemen met het meerderheidsdictaat. Hongarije is de stevigste opponent, inmiddels nauw bijgestaan door Polen, maar eerder was Slowakije minstens zo fel gekant. De reactie van andere EU-landen op de onwillige oostelijke landen varieert, maar vooral die vanuit de Europese Commissie en die vanuit Den Haag zijn ronduit verbeten. Rutte ging er bij Macron en Merkel prat op dat het straffen van de Oost-Europeanen daar hoog op zijn agenda stond’

Er zijn in vier jaar amper 50.000 asielzoekers via Brussel ‘herverdeeld’. Plannen om zware boetes uit te delen (250.000 euro per geweigerde asielzoeker) of juist ontvangende landen een bonusje te geven (6000 euro per geaccepteerde asielzoeker) zijn ook op niets uitgelopen. Maar dat wil niet zeggen dat de toekomstige verdeelplannen gestrand zijn, integendeel. En welk land loopt weer voorop bij het dwingen, beboeten en anderszins straffen van de weigerachtige Oost-Europese landen? Nederland!

Maar bovendien: willen wij dat wel, de burgers van Nederland? Hebben de burgers van Nederland er voor gekozen om de migratie- en daarmee de bevolkingspolitiek over te dragen aan Brussel, waarna daar in Brussel in het vervolg wordt besloten wie er aan Nederland wordt toegedeeld?

NEEN! Dat hebben wij, burgers van Nederland,  NOOIT gewild. Dit beleid is ons ONGEVRAAGD door onze strot geduwd!

WEG MET DE EU EN WEG MET DIT KABINET!