Islam geweld: Zweden is een waarschuwing voor de rest van Europa!

Net als de rest van West-Europa heeft ook Zweden de deuren van het land wagenwijd openzet voor moslim ‘vluchtelingen’ en asielzoekers maar lijkt de problemen met de moslims niet meer onder controle te hebben. Zweden is een totalitaire staat geworden. Dat alles heeft te maken met de volledig uit de hand gelopen immigratiefilosofie van de Zweedse overheid. Kritiek op de islam wordt in Zweden niet getolereerd. Mensen die gebruikmaken van hun recht op vrije meningsuiting worden behandeld alsof ze melaats zijn.

Zweden heeft zelfs een wet aangenomen, die het eenvoudiger zal maken kritiek op immigranten en staatsbeambten vooral ook op internet te bestraffen. Critici kunnen dan wegens racisme en smaad van de menselijke waardigheid vervolgd en opgesloten worden. De wet werd ingediend door de Zweedse parlementariër en lid van de grondwetscommissie Andreas Norlen. Norlen drong aan op de invoering van de meningspolitie en zei dat deze maatregel heel snel een afschrikwekkend effect zal hebben. De nieuwe wet dient de Zweden duidelijk te maken dat immigratie een mensenrecht is en dat het hen niet is toegestaan deze te bekritiseren en een opnamestop te eisen.

Zo is het de Zweedse politie verboden om een signalement van criminelen geven, wanneer het getinte misdadigers betreft om niet als “racist” bestempeld te worden. De politieleiding in Stockholm heeft een interne richtlijn geïntroduceerd die tot doel heeft signalementen van getinte misdadigers niet in politierapporten te vermelden. Van autochtone Zweden mag dat wel gepubliceerd worden. In de brief uit september 2015 staat dat “identificerende gegevens zoals huidskleur, nationaliteit, en etnische oorsprong” niet mag worden gebruikt in politiemededelingen aan het publiek. De Zweedse kranten hebben zo jarenlang systematisch het signalement verduisterd van criminelen met allochtone afkomt. De weinige keren dat de politie naar buiten kwam met het signalement van een immigrant werd ze door de gevestigde Zweedse media met kritiek overspoeld. Ouders in Zweden waarschuwen hun kinderen om zich in de buitenwereld verre te houden van discussies over Islam of immigratie. Enkele journalisten zijn het land al ontvlucht vanwege de gevolgen van het geven van kritiek of hun mening.

De Zweedse politie is de controle over hoofdzakelijk islamitische bendes kwijtgeraakt. Uit een politierapport blijkt dat er in Zweden 55 “No-Go-Areas” 55 gebieden bestaan, waarin de politie de wet niet meer kan handhaven en waarover de controle in handen van criminele bendes ligt.

De politieagenten worden aangevallen als ze proberen deze gebieden binnen te gaan. Postbodes, de brandweer, ambulances en andere dienstverleners van de overheid worden eveneens aangevallen.

Bron: Stop de bankiers.