Onze ‘democratie’, joepie!

NEP DEMOCRATIE

Onze vorm van democratie leidt tot onvrede, woede en tweedracht en op termijn, door bijna dictatoriaal bestuur dat er een handje van heeft de wensen van de minderheid volledig te negeren, hoe groot die minderheid ook mag zijn, uiteindelijk tot opstand tegen dit dictatoriale bestuur van lieden die zich allen democraten noemen. Dit lijkt toch echt voor de hand liggend, aangezien onze vorm van democratie een vorm van een soort dictatuur van de meerderheid is, hoe klein die meerderheid ook mag zijn. Dat dit automatisch leidt tot het afscheiden van grote groepen van die democratie, omdat zij zich niet, nooit of nauwelijks door die democratie vertegenwoordigd voelen of zien en zich dus uiteindelijk ook niet meer betrokken voelen bij deze staatsvorm, zou begrijpelijk moeten zijn.

Ik heb het hier nog niet eens over overduidelijke vormen van dictatoriaal bestuur, zoals de minister van Binnenlandse Zaken kort geleden met de door haar gewenste en dus zo uitgevoerde afschaffing van het correctief referendum duidelijk heeft gemaakt, maar over meer dan enkel de dictatoriale lust naar macht van een enkeling. Het zijn onze politieke partijen die ons dictatuur brengen. Het zijn onze coalities die, met soms minieme meerderheid, zoals vandaag de dag duidelijk zichtbaar, volkomen maling hebben aan wat grote groepen kiezers willen, voelen, menen, denken et cetera. Politieke partijen, die in hun vorm veel weg hebben van georganiseerde misdaadorganisaties. Een godfather leidt de organisatie zoals partijen geleid worden door hun grote roerganger. Kritiek, geen kritiek.

Vandaag is het nog erger dan ooit. We bevinden ons al in een DDR-stadium. ‘Democratische’ bestuurders hebben maling aan wat zij de maatschappij op dit moment brengen. Zij hebben hun ‘pracht’ plannen op hun tekentafels laten ontwerpen en deze worden uitgevoerd, koste wat het kost. Dit is te zien aan wat deze ‘democratische’ niet eens gekozen EU bazen en hun ondergeschikte office-managers als Merkel, Macron, Rutte en noem ze allemaal maar op, de maatschappij aandoen. Het feit dat zij niet eens bereid zijn om tot uitzetting over te gaan van op z’n minst die ‘vluchtelingen’ die geen enkel recht hebben om hier asiel aan te vragen, in combinatie met diegenen die al bewezen hebben vol haat en kwade gedachten te zitten met door hen verrichte criminele daden, van overvallen tot verkrachting en moord aan toe, is het summum van verkrachting door dictatoriale bestuurders van die democratie.

Dat dit niet goed gaat aflopen, lijkt mij logisch en nog enkel een kwestie van tijd voor er opstand kan uitbreken die in burgeroorlog kan uitmonden. Maar dit alles, wat ik als kiezer vrees, zal de politieke bobo’s, soms ook nog eens corrupt op de loonlijst staand van Soros of een andere lobbyist, worst zijn. De omhooggevallen timmerman, om er een te noemen, doet denken aan de ooit ook omhooggevallen kunstschilder, die ook zo’n overtuigd democraat was? Dus joepie, daar gaan we weer!

Lees hier het Hele artikel:

“bozeoudeman”
(voor www.ejbron.wordpress.com)