TEKEN DE PETITIE VOOR DEMOCRATISCHE HERVORMING VAN DE EUROPESE UNIE!

Screenshot_292

Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Maar deze verkiezingen zijn niet voldoende om democratie te realiseren. Daarom voert Meer Democratie met Europese zusterorganisaties campagne voor fundamentele democratische hervormingen van de Europese Unie – door de burgers aan het begin en het eind van de politieke besluitvorming te plaatsen!

(Door: Niesco Dubbelboer en Arjen Nijeboer)

Op 23 mei zijn de Europese verkiezingen. Maar deze verkiezingen zijn niet voldoende om democratie te realiseren. 

De democratische problemen van de EU zijn enorm. Er zijn steeds meer bevoegdheden en taken naar het EU-niveau gegaan, maar de democratie is daarbij ver achtergebleven. Over de belangrijkste zaken – de inhoud van de EU-verdragen – wordt achter gesloten deuren beslist door de Europese staatshoofden. De nationale parlementen kunnen hen niet controleren, omdat ze niet weten wat er in het geheim gebeurt – en het Europees Parlement heeft geen zeggenschap over de verdragen. Bedrijfslobbyisten en allerlei deelbelangen vullen het democratisch vacuüm op. De burgers staan meestal machteloos.

Dat moet veranderen! Daarom voert Meer Democratie samen met Europese zusterorganisaties voor directe democratie de campagne “NowTheCitizens!”.

De bovenstaande zaken hebben tot steeds meer wantrouwen en de vervreemding van de bevolking ten opzichte van ‘Brussel’ geleid. De Brexit, de steeds fellere kritiek op de Europese eenwording en conflicten tussen lidstaten zijn het gevolg.  De les: zonder democratische hervormingen zal Europese samenwerking nooit kunnen slagen. Welke richting ook gekozen wordt, zonder brede steun van de bevolking wordt het nooit wat!

De huidige Europese leiders hebben laten zien dat ze niet bereid of in staat zijn om tot echte democratie te komen. Wij willen daarom dat de burgers de hoofdrol gaan spelen – aan het begin en het einde van de politieke besluitvorming!

Daarom eisen we de organisatie van willekeurig geselecteerde burgertoppen in alle EU-lidstaten en op EU-niveau om voorstellen uit te werken voor een echt democratische Europese samenwerking. Daarbij mogen er geen taboes zijn. En hierover moet de bevolking het laatste woord hebben via referenda.

Europa staat op een kruispunt. De komende verkiezingen zullen cruciaal zijn voor de koers voor de komende 5 jaar. Nu is de tijd om fundamentele democratische hervorming van Europa op de agenda te zetten. We vragen EU-verkiezingskandidaten in heel Europa om steun voor ons plan te beloven. We vragen NGO’s om onze open brief te ondertekenen.

Democratie is geen luxe. Het is de voorwaarde voor al het andere: vrede, gerechtigheid en welvaart. Onze toekomst en die van onze kinderen hangt ervan af!

Teken HIER de petitie!

https://ejbron.wordpress.com/2019/04/30/teken-de-petitie-voor-democratische-hervorming-van-de-europese-unie/