Europese geheime bronnen: Staatsgreep binnen Europa steeds dichterbij!

 

Uit geheime bronnen, vanuit diverse Europese landen, blijkt dat een staatsgreep van regeringen dichterbij is dan iedereen zich zou kunnen voorstellen. Op dit moment is er veel gaande in Europa waarbij de bevolking het heft steeds meer in eigen handen gaat nemen.

Ook de situatie in Frankrijk loopt steeds meer uit de hand. Al eerder liet de leider van de Franse Gele Hesjes weten een Staatsgreep te willen organiseren. Maar ook in steeds meer Europese landen roept de bevolking op om hun regeringen af te zetten door een Staatsgreep te bewerkstelligen!

Op de Darkweb zijn er al verschillende links verwijderd, waarschijnlijk door de autoriteiten of de gebruikers zelf, waarop informatie op forums werden uitgewisseld om een Staatsgreep te organiseren. Zo was er ook een forum waarop mensen werden opgeroepen hun krachten Europees te gaan bundelen. Op die manier zou deze groep willen proberen een Staatsgreep te organiseren die in geheel Europa, tegelijkertijd zou moeten beginnen.

Ook in Nederland beginnen steeds meer mensen te pleiten voor een algehele Staatsgreep, georganiseerd door het volk zelf. Of dit ook daadwerkelijk zal gebeuren valt nog te betwijfelen! Maar duidelijk is wel dat de bevolking in andere Europese landen bezig zijn om een Staatsgreep te organiseren!

Op dit moment verkeert Europa in duisternis waarin alles vrijwel onzeker is. De bevolking wordt steeds meer uitgemolken door allerlei bezuinigingen en onnodige maatregelen. (Maar ook hun levens en die van hun kinderen lopen steeds meer gevaar!) Het gevolg daarvan is dat steeds meer mensen het zat zijn en dus het heft in eigen handen nemen. Ook het geloof in eerlijke verkiezingen is verder weg dan ooit. Slechts 41 procent van alle Europese volkeren geloven nog in de politiek en zien een Staatsgreep als de beste alternatief, als het gaat om het redden van hun eigen land!

Een Staatsgreep is niet iets nieuws. In de geschiedenis zien we hoeveel Staatsgrepen er al zijn geweest waarbij regeringen werden afgezet. Ik zal niet zeggen dat het onmogelijk is dat er daadwerkelijk een Staatsgreep zal plaatsvinden in Nederland. Maar als het aankomt op de mentaliteit van de Nederlanders is de kans op een Staatsgreep in Nederland erg klein. (RP: maar een kat in het nauw neemt soms rare sprongen!)

De mentaliteit van andere Europese bevolkingen gaan gewoon veel verder. Denk daarbij aan het bewapenen van degenen die mee zouden werken aan een Staatsgreep. Ook de wilskracht en overlevingsdrang van andere Europese bevolkingsgroepen is veel sterker dan die van de Nederlanders. Uit onderzoek is gebleken dat Nederlanders zelfs minder in staat zouden zijn het heft in eigen handen te nemen. Nederlanders lijken daarbij alles gewoon maar te pikken.

De vraag die we ons zelf zouden moeten stellen is; hoever zou de Nederlandse regering nog kunnen gaan voordat de Nederlanders het heft in eigen handen zouden nemen? Mijn persoonlijke opinie is dat de Nederlanders zich er gewoon bij neerleggen en alles maar pikken en menen dat alles vanzelf wel over zal gaan.

https://www.dailypaper.org

RP: Als de enorme asieltsunami blijft doorgaan en de criminaliteit in Europa volkomen uit de hand loopt, dan kan het volk niet anders dan in opstand komen. Wij willen toch niet dat onze kinderen en kleinkinderen later zeggen: “Onze (voor)ouders hebben ons opgeofferd!”?