EU NEEMT WRAAK OP DE OOSTBLOKLANDEN!

EU-Commissie wil meer geld en draait de subsidiekraan voor Polen en Hongarije dicht!

De EU wil meer geld voor een kleinere EU als het Verenigd Koninkrijk zo meteen de EU verlaat. Via een omweg, waar geen unanimiteit meer voor vereist is, worden de ‘omvolkings-duimschroeven’ bij Polen en Hongarije aangedraaid.

De Europese Commissie heeft de meest recente begroting van het politieke blok aangekondigd, een verhoging tot 1,25 biljoen euro, en heeft een nieuwe clausule opgenomen om landen die niet “de rechtsstaat eerbiedigen” de toegang tot fondsen te ontzeggen!

Op Sovjet leest gestoeld meerjarenplan

De zevenjarige begroting werd woensdagmiddag aangekondigd door de Europese Commissie en werd verwelkomd door het eurofiele lid van het Europees Parlement, Guy Verhofstadt, die op Twitter schreef: “De #EU-begroting moet voorwaarden stellen: als een regering #EU-values verwerpt, mogen zij ook niet de grootste begunstigden van EU-geld zijn.

Verhofstadt noemde de Hongaarse premier Viktor Orbán in zijn opmerking: “Europees geld moet ten goede komen aan onze economieën en burgers en niet worden gebruikt om de familie van Orbán te verrijken of voetbalstadions in zijn kiesdistrict te financieren.

Het nieuwe voorstel zou de middelen beperken voor landen als Polen, dat door de EU wordt bekritiseerd vanwege zijn pogingen tot recente justitiële hervorming, en andere landen zoals Hongarije, die met Brussel in conflict zijn gekomen over zowel het herverdelingsprogramma voor migranten als de invloed van de linkse miljardair George Soros en zijn uitgebreide netwerk van NGO’s.

VVD woordvoerder wil Europese Superstaat

Eerder deze week heeft de Poolse minister van Buitenlandse Zaken, Jacek Czaputowicz, commentaar geleverd op de veranderingen: “Wij zien dit als een voornemen om druk uit te oefenen op sommige staten, als politieke druk vóór de besprekingen. Daarom staan wij zeer afwijzend tegenover deze ideeën.

Volgens de Europese Commissie “is het doel van de nieuwe regels (een verordening) die vandaag worden voorgesteld, de EU-begroting te versterken en te beschermen tegen de financiële risico’s die verbonden zijn aan algemene tekortkomingen van de rechtsstaat”.

“Soros-lijst” noemt 226 Europarlementariërs die onder volledige controle van George Soros staan

“De nieuwe voorgestelde regels zouden de Unie in staat stellen de toegang tot EU-financiering te schorsen, te beperken of te beperken op een wijze die in verhouding staat tot de aard, de ernst en de omvang van de tekortkomingen van de rechtsstaat”, voegde de Commissie eraan toe.

De verandering komt na maanden van conflict tussen Brussel en de landen van Midden-Europa, waar de EU tot nu toe een beroep heeft gedaan op artikel 7 vwb. Polen, dat het land zijn EU-stemrecht zou kunnen ontnemen. Voor het in werking stellen van artikel 7 is echter unanimiteit vereist en dat wordt met dit voorstel omzeild.

In november riepen vier grote Europese politieke figuren de EU ook op om de naar Hongarije gestuurde fondsen te beperken na de campagne van premier Orbán tegen de invloed van George Soros! Twee van de vier ondertekenaars waren rechtstreeks verbonden met George Soros via de European Council on Foreign Relations (ECFR), die door Soros is opgericht en geld ontvangt van zijn Open Society Foundations.

https://fenixx.org/2018/05/03/

RP: De EU wil hiermee als waarschuwing hun Despotische macht in Europa tonen! M.a.w.: “Zij bepalen de regels en wie niet gehoorzaamt wordt gestraft!”