NIEUW DEMOGRAFISCH RAPPORT: WERELDWIJD KANTELPUNT MOSLIMS NADERT!

De demografische ontwikkelingen zijn de beste voorspeller van de ontwikkelingen in de wereld. Die wijzen op een explosieve toename van het aantal moslims en een afnemende groei van het aantal christenen.

OVERBEVOLKING! 
Als we de planeet vernietigen zal de natuur terugvechten!
Een stijging van de zeespiegel van meer dan een halve meter in de komende halve eeuw kan als veiligheid worden beschouwd. Maar het betekent wel een daling van de voedselproductie in kustgebieden. En waar moeten de kustbewoners zich vestigen als er zoveel land verloren gaat in een dichtbevolkt gebied?

Zolang klimaatconferenties geen rekening houden met het feit dat er jaarlijks ongeveer 70 miljoen mensen naar de geciviliseerde wereld komen, dat is 190.000 mensen per dag, is elke milieumaatregel een poging om een ​​vloer te drogen die al is overstroomd terwijl de kraan loopt! De voorgestelde maatregelen lijken op het eerste gezicht indrukwekkend, men zal zich echter realiseren dat deze slechts cosmetisch zijn en geen symptoomcontrole hebben! Dit is alleen “Wishful Thinking!”

Gisteren verscheen hierover een zeer gedetailleerd demografisch rapport van het invloedrijke Amerikaanse onderzoeksbureau PEW. Voor wie islamkritisch is, zijn dit weinig opwekkende cijfers: De islam wint!

Tussen 2010 en 2015 is van alle baby’s in hele de wereld 31 % als moslim geboren. Het aandeel moslims in de wereld was in 2015 kleiner, namelijk 24%. Dit betekent dus een grote groei van moslims, die alleen sterk blijft stijgen!

De moslimbevolking in Europa zal, alleen al zonder de immigratie, tussen 2010 en 2050 toenemen met 63 %! Van 43 miljoen naar 71 miljoen!
In geen enkel Europees land bleef bij moslims het aantal geboorten onder dat van de sterfgevallen. In een aantal Europese landen, zoals Duitsland, Groot Brittannië, Italië, Rusland en Frankrijk overtrof het aantal geboorten met 250.000 (een kwart miljoen!) het aantal sterfgevallen! Daar is de toename van moslims door middel van immigratie niet eens meegerekend!

De christelijke populatie in de wereld groeit ook, maar minder snel. Recentelijk werd 33% van alle baby’s geboren als christen, terwijl het aandeel christenen in de wereld in 2015 31% is. Een veel lichtere stijging dus!

Het verschil tussen hogere geboortecijfers van moslims ten opzichte van christenen in de wereld zal in de periode 2055 tot 2060 zijn toegenomen tot zes miljoen! Dit is vooral terug te voeren op de enorme ‘babyboom’ in Zwart Afrika! (RP: met o.a. het gevolg dat ook de vernietiging van andersgelovigen en andersdenkenden in de toekomst nóg meer zal stijgen!)

https://www.change.org/p/weltweite-geburtenregelungen-verbindlich-einf%C3%BChren-introduce-obligatory-worldwide-birth-controls/u/24407042?cs_tk=AmJqHb1XNUhuAu6MsVwAAXicyyvNyQEABF8BvGqNQfsvoUTWZq6Hs5CGD_k%253D&utm_campaign=f36facc6dc2d42aaa214dbd793bfb224&utm_medium=email&utm_source=petition_update&utm_term=cs