PENSIOENEN WORDEN WEER GEKORT!

Gekort worden op pensioen nog dichterbij voor twee miljoen mensen

AMSTERDAM – De financiële situatie van pensioenfondsen is in de afgelopen maand weer verslechterd. Kortingen voor miljoenen werkenden en gepensioneerden zijn ’niet meer te voorkomen’.

Dekkingsgraad zakte naar 106 procent!

De gemiddelde dekkingsgraad zakte in maart van 108 naar 106 procent. Dit is een graadmeter die aangeeft in hoeverre de fondsen aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Volgens de regels mag de dekkingsgraad niet te laag zijn, anders moet er op een gegeven moment worden ingegrepen.

Het gaat al langer niet zo goed met veel pensioenfondsen. Daardoor kunnen veel pensioenen niet omhoog en dreigen er voor miljoenen Nederlanders in de komende jaren kortingen

De Nederlandse pensioenfondsen zijn er in maart slechter voor komen te staan, na twee maanden van verbetering van hun financiële positie. Volgens onderzoeksbureau Aon komt dit doordat de rente na aankondigingen van de Federal Reserve stevig is teruggelopen.

Een kleine twee miljoen gepensioneerden en werkenden zullen volgend jaar waarschijnlijk gekort worden op hun pensioen. De pensioenfondsen in de metaal, PME en PMT, staan er na het beroerde einde van het afgelopen beursjaar zo slecht voor, dat korten onvermijdelijk lijkt.

Dat stelt hoogleraar pensioenrecht Hans van Meerten. Hij reageert op cijfers van consultancybureau Aon over de gemiddelde financiële staat van pensioenfondsen. Die is in maart weer verslechterd. Vooral voor metaalfondsen PME en PMT is dat slecht nieuws. Als hun financiële situatie niet rap verbetert, moeten ze voor komend jaar hun deelnemers gaan korten.

De hoop op een verbetering is volgens Van Meerten wel vervlogen. „De kortingen zijn niet meer te voorkomen”, zegt hij. Voor de fondsen zijn er nog twee ontsnappingsroutes: een pensioenakkoord uit de polder met wetgeving om de kortingen op zijn minst uit te stellen of een wonderlijk herstel op de financiële markten. Maar beide opties zijn volgens Van Meerten ’onmogelijk’: „Dat gaat niet gebeuren.

Voor gepensioneerden is korten een ramp. In 2021 is de koopkracht van hun pensioen al bijna twintig procent gedaald, want er is nu al tien jaar niet geïndexeerd. En dan zou het pensioen nog eens omlaag gaan terwijl er geld genoeg in kas is. Dat tast ook het pensioen aan van alle werkenden en haalt het vertrouwen van de mensen onderuit.”

https://executivefinance.nl/2019/04/pensioenfondsen-staan-er-slechter-voor/

https://www.anbo.nl/belangenbehartiging/inkomen/nieuws/kortingen-dreigen-voor-pensioen-vanaf-2020-21