Europa kan zich niet meer verdedigen!

europa.verdedigen

DE KEIHARDE WAARHEID!

Europa is een tweederangs speler geworden op het toneel van wereldwijde militaire operaties. De Europese Unie kan zichzelf wel verdedigen, maar de verschillende Europese landen kunnen dit niet onafhankelijk van elkaar, en ook niet zonder de hulp van de VS. De samenwerking tussen de EU-lidstaten is op militair gebied zeer beperkt. Dat blijkt uit een Israëlisch onderzoek!

Het politieke researchcentrum van het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deed onderzoek naar de staat van de Europese defensie. De militaire inlichtingendienst en de Mossad hebben ook hun bijdrage geleverd aan dit rapport.

Terwijl Europa vroeger zijn best deed oorlogen te voorkomen, hebben de Europese politieke leiders gezorgd voor een afzwakking van het militaire apparaat en het continent als geheel onverdedigbaar gemaakt. De Europese burgers maken zich zorgen, en die angst maakt ruimte voor populistische politieke partijen en standpunten.

Dit zijn de hoofdpunten van wat de Israëlische onderzoekers naar buiten hebben gebracht:

1. Geen enkel Europees land is in staat om onafhankelijk van andere landen militaire operaties op buitenlands grondgebied uit te voeren. Alle EU-landen hebben daar de hulp van andere EU-landen of de VS bij nodig. Europa is niet toegerust voor een grote militaire operatie. Het is onduidelijk hoe snel organisaties voor de veiligheid en verdediging van Europa kunnen reageren omdat de beslissingsbevoegdheid ligt bij logge, complexe organisaties.

2. Europa’s weerzin tegen militair machtsvertoon heeft het continent afhankelijk gemaakt van de VS.

Waarom verdedigen de Europeanen zich niet tegen de islamisering? Jullie zijn sukkels. Die vraag stelt notabene een Syrische moslim en wetenschapper. Hij spreekt uit eigen ervaring. In 1993 werd hij tijdens een reis door Noord-Afrika bijna vermoord door een agressieve groep radicale moslims. „Die wachtten mij op na een lezing. Ze sloegen en schopten me totdat ik ze begon toe spreken in het Arabisch en citeerde uit de Koran.” Met dramatische handgebaren en in het Arabisch, luid roepend naar de hemel, speelt hij de scène na. Lachend: „Toen waren ze snel verdwenen.

http://www.daveplantinga.nl/archives/11747

http://www.israeltoday.nl/NewsItem/tabid/381/nid/31067/language/nl-NL/Default.aspx