KOERDISTAN!

Koerdistan (Letterlijk land van de Koerden – vroeger Curdia, Latijn: Corduene) is een historischgeografische landstreek in het noordoosten van het Midden-Oosten die sinds 1918 verdeeld is over TurkijePerzië (Iran), SyriëArmenië en Irak en die voornamelijk bewoond wordt door Koerden.

De precieze grenzen zijn niet duidelijk, maar Koerdistan bestaat ongeveer uit Turks-Koerdistan (of Noord-Koerdistan) in het zuidoosten van Turkije, Iraaks-Koerdistan (of Zuid-Koerdistan) in noordelijk Irak (Koerdische Autonome Regio en enkele gebieden daarbuiten), Iraans-Koerdistan (of Oost-Koerdistan) in noordwestelijk Iran (vooral West-AzerbeidzjanKordestan en Kermanshah), Rojava (of West-Koerdistan) in het noordoosten van Syrië en een klein gebied in Armenië.

Het gebied heeft een geschatte oppervlakte van ongeveer 191.660 km² tot 392.000 km², afhankelijk van welke gebieden ertoe worden gerekend. Het bestaat voornamelijk uit bergachtige streken (Zagros- en Taurusgebergte) en enkele lagergelegen woestijnachtige streken. Het gebied wordt bevloeid door de twee grote rivieren Tigris en Eufraat.

VERZET TEGEN DE VIJAND
Net als de hindoeïstische Tamil Tijgers die al dertig jaar vechten voor zelfbeschikking, vechten de Koerden tegen de vijanden, w.o. de IS!
De Koerden zijn een volk, verspreid over verschillende landen, met ruim 35 miljoen[7] mensen die voornamelijk in het Midden-Oosten wonen. Tegenwoordig verblijven naar schatting ruim één miljoen Koerden in Europa. De Koerden behoren tot de Iraanse volkeren en spreken Koerdisch. Ze stammen af van verschillende etnische groepen, waaronder de Meden, de Guti en de Carduchi.

De Koerden zijn in de meerderheid in de autonome regio van Iraaks-Koerdistan en in de autonome regio van Syrisch-Koerdistan en zijn een belangrijke minderheid in de buurlanden Turkije en Iran, waar de Koerdische nationalistische bewegingen blijven vechten voor meer vrijheden.

Bekijk deze video:
https://www.youtube.com/watch?v=U4s9zuB9m_c