De burger verwacht in de nabije toekomst zwaardere lasten en belastingen!

Kan Rutte III zich nog herpakken? It’s de koopkracht, stupid!

In de afgelopen drie maanden vond een drastische omslag plaats in de verwachtingen over de economie. We moeten terug naar 2011, het jaar waarin Nederland voor de tweede keer sinds Lehmann (2008) in een recessie belandde, om een soortgelijke steile val te zien. En het is niet de vrees voor brexit of handelsoorlogen die toeslaat.

Dat mag het kabinet zichzelf aanrekenen. Terechte waarschuwingen voor een hogere energierekening werden eerst afgedaan als ‘bangmakerij‘. Na doorrekening van het Klimaatakkoord kwam het kabinet met de pijnlijke erkenning dat verhoging van de energiebelasting dit jaar een foutje was, in uw nadeel! Niks meer aan te doen, volgend jaar beter!

Zo haalde het kabinet ook zijn eigen verdedigingslinie onderuit tegen het koopkrachtalarmisme. Dat 96% van de huishoudens er dit jaar per saldo op vooruitgaat (+1,6%) werd een loze statistiek! En tegenover de burger die onzeker is over zijn portemonnee staat een overheid die zijn zakken vult.

Huishoudens zagen hun koopkracht de afgelopen twee economische topjaren met een schamele 0,6% stijgen, de belasting- en premie-inkomsten stegen in dezelfde periode met bijna 10%! In 2017 hield minister van Financiën Wopke Hoekstra €9 mrd over, vorig jaar €11,4 mrd, zo maakte het CBS maandag bekend.

De ‘Rutte-coëfficiënt’ noemt Baudet dat. De collectieve lastendruk is tijdens zijn premierschap gestegen van 35% naar bijna 40%. ‘Oftewel, in plaats van dat u van Mark Rutte €1000 kreeg bent u er €3000 per jaar op achteruitgegaan!

De verkiezingsuitslag van 20 maart onderstreept dat overvloed en onbehagen het paradoxale probleem vormen van Rutte III. Tegenover een uitpuilende schatkist staan ongemak in de samenleving over koopkracht en de rekening van het klimaatbeleid, frustraties over een ontoegankelijke woningmarkt en onzekerheid over pensioenen en banen in een (te) flexibele arbeidsmarkt!

Ook de onmacht van de coalitie om die politieke agenda naar haar hand te zetten, wreekt zich in het oordeel van de kiezer. De vraag voor de resterende zittingsduur van Rutte III is dan ook of de budgettaire bakens nog worden verzet om die maatschappelijke knelpunten aan te pakken. Schatkistbewaarder Hoekstra zet zich al schrap.

Het kabinet heeft zichzelf vastgesnoerd in een regeerakkoord en begrotingsafspraken die het bijkans onmogelijk maken om de budgettaire kaders bij te stellen. Volgende week begint het overleg over de Voorjaarsnota, waarin ook de begroting 2020 al in de steigers wordt gezet. Het is de laatste kans voor een fundamentele bezinning.

https://fd.nl/economie-politiek/