DE ANTI-DEMOCRATISCHE EU!

Vroeg of laat zal het volk zich keren tegen de Fascistische machthebbers,  waarbij federale ambtenaren hun macht misbruikten tegen het volk en alleen de elite dienen! De val van de EU is nabij!

Echter, de EU zelf ziet in de Europa-dag, de Europa-vlag en in de ode aan de vreugde een van de 60 redenen die voor haar spreken. 60 redenen voor de EU. Zo heet haar actuele reclamebrochure, te downloaden op internet. Die zou men moeten lezen, want de toestand van de EU is ook vast te maken aan haar presentatie van zichzelf. En aan haar afstand tot de realiteit. 

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, en zijn collega Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid, onthulden in de zomer van 2016 deze nieuwe migratiestrategie. De kern is duidelijk: de EU moet ontwikkelingshulp gericht inzetten om vluchtelingenstromen tegen te gaan en niet terugschrikken voor sancties. ‘Dit betekent’, aldus de Commissie in haar persbericht, ‘een andere benadering en nieuwe manier van denken, met een mix van positieve en negatieve prikkels en de inzet van alle hefbomen en instrumenten.’

Er staat eveneens in: Ook voor de crisislanden heeft de harde euro een groot voordeel. Hij versperde de gemakkelijke uitweg. Ze kunnen de door hen zelf veroorzaakte problemen niet meer door de devaluatie van hun eigen munt op korte termijn verlichten. Dat is pijnlijk, maar heilzaam. Aldus de EU.  Aha, massale werkloosheid en dramatische verarming in Griekenland en vele zuidelijke lidstaten zijn “heilzaam” en de haat, die de bezuinigingsdictaten tegen donorlanden zoals Duitsland produceerden, vermoedelijk ook. En uiteraard moest men de gemakkelijke weg van de devaluatie versperren, want de ongemakkelijke, de pijnlijke weg is zoals bekend veel beter. Natuurlijk, dat weet iedereen. Wortelkanaalbehandelingen zijn pas echt fijn zonder verdoving.

Eveneens een reden voor de EU: Ze verlaagt het aantal verkeersdoden, omdat overal in Europa bekeuringen voor snelheidsovertreders geïnd worden. Dat menen ze serieus! En ze schrijven inderdaad “bekeuringen”. Dat is dus het grote Europa-idee van de EU. Het innen van bekeuringen. Weer wat geleerd.

Een rondgang in vogelvlucht langs de buitengrens laat een somber beeld zien van de gevolgen van Europa’s huidige migratiebeleid. In Libië zitten naar schatting van de IOM meer dan 264.000 vluchtelingen (cijfers uit juli 2016). Veel van hen komen uit Eritrea, Nigeria, Gambia, Somalië en Ivoorkust. Sinds de Turkije-Griekenland-route moeilijker is geworden, reizen ook steeds meer Syriërs via Libië naar Europa.

In de EU bestaan 24 ambtelijke talen, maar de belangrijkste is de 25e: de taal van de leugen en de misleiding. Dat wordt ook overduidelijk aan de presentatie van de EU van zichzelf. 60 goede redenen om bij de Europese Parlementsverkiezingen in mei te gaan stemmen. Stem de leugen weg!

Frans Timmermans, vice-voorzitter van de Europese Commissie, en zijn collega Federica Mogherini, hoge vertegenwoordiger voor het Buitenlands en Veiligheidsbeleid, onthulden in de zomer van 2016 deze nieuwe migratiestrategie. De kern is duidelijk: de EU moet ontwikkelingshulp gericht inzetten om vluchtelingenstromen tegen te gaan en niet terugschrikken voor sancties. ‘Dit betekent’, aldus de Commissie in haar persbericht, ‘een andere benadering en nieuwe manier van denken, met een mix van positieve en negatieve prikkels en de inzet van alle hefbomen en instrumenten.’

In Valletta was al afgesproken dat er een EU Trust Fund zou worden opgericht met daarin 3,6 miljard euro: 1,8 miljard van de Commissie plus 1,8 miljard van de EU-lidstaten. Nederland legde volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken vijftien miljoen euro in. Veel geld, alhoewel in vergelijking met de zes miljard voor Turkije ook weer niet, zo vonden sommige Afrikaanse landen. Het is niet allemaal nieuw geld; zo’n 1 miljard euro (van de 1,8) van de Commissie komt uit het European Development Fund en was al bestemd voor Afrikaanse landen en regio’s. Sterker nog: Afrikaanse landen hebben op besteding van gelden uit het Development Fund veel invloed, maar bij het Trust Fund zijn ze alleen observer als het gaat om het bepalen welke projecten ondersteuning verdienen en welke niet. Het zijn de delegaties van de Europese Dienst voor Extern Optreden, de diplomatieke dienst van de EU onder leiding van Mogherini in Brussel, die projecten voor het Trust Fund mogen voorstellen.

Cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) scheppen duidelijkheid. In een rapport uit december 2016 (over de financiën van de EU in 2015) schrijft het CBS dat Nederland inderdaad bij de Top behoort als het gaat om de financiële bijdrage aan de Europese Unie. Nederland betaalde in 2015: 5,8 miljard euro en kreeg voor 2,3 miljard euro aan subsidies. Netto droeg ons land in dat jaar dus 3,5 miljard euro bij aan de Europese Unie! (RP: dit is pure diefstal!)

EU-DIEFSTAL

https://peuplesobservateursblog.wordpress.com/2018/11/20/the-anti-democratic-european-union-via-r-wikileaks/

https://ejbron.wordpress.com/2019/03/30/video-dr-nicolaus-fest-over-60-redenen-voor-de-eu-nederlandse-vertaling/

https://www.groene.nl/artikel/de-dodelijkste-grens-ter-wereld