Spanningen tussen allochtonen en autochtonen nemen toe!

DEN HAAG – Nederlanders zien vooral oplopende spanningen en conflicten tussen allochtonen en autochtonen. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau springen deze spanningen eruit in vergelijking met andere groepen in Nederland. „Nederland valt hiermee op in de Europa”, aldus de onderzoekers.

In Urk liepen de spanningen kort geleden nog hoog op tussen autochtonen en Marokkaanse mensen

Driekwart van de Nederlanders denkt dat de meningsverschillen over maatschappelijke kwesties, zoals immigratie/integratie en het klimaat, in ons land toenemen. Dat constateert het SCP in de jongste peiling van de stemming onder de bevolking.

De meningsverschillen nemen volgens veel Nederlanders vooral toe door internet en sociale media. Maar ook traditionele media, zoals radio, kranten en tv, vergroten volgens hen tegenstellingen tussen mensen.

De grootste tegenstelling zien Nederlanders tussen arme en rijke mensen. Daarop volgen tegenstellingen tussen hoger- en lageropgeleiden, tussen allochtonen en autochtonen en tussen werkenden en werklozen.

Het SCP stelt ook vast dat Nederlanders somberder zijn geworden over de economie. De stijgende kosten van het levensonderhoud, zoals de gezondheidszorg, energie en woningen, worden als belangrijkste reden genoemd.

De sombere peilingen staan op gespannen voet met onderzoeken die het CBS eerder deze week naar buiten bracht die uitwezen dat Nederlanders tot één van de meest ‘gelukkige’ volken ter wereld behoren. (RP: CBS- Collectieve Blinden Stichting?)

https://www.telegraaf.nl/

sharianetherlands2

Lees ook: https://www.dagelijksestandaard.nl/2017/06/dit-zijn-de-cijfers-een-op-de-zes-asielzoekers-in-nederland-verdacht-van-misdaden/