KABINET PAKT DE OUDEREN!

 

ONZE OUDEREN HEBBEN HUN TAAK VOLBRACHT, NU ZIJN ZE NIET MEER NODIG!

Zorgtoeslag 2019 omhoog, maar ouderen de dupe!

Bijna twee derde van de 345.000 huishoudens die erop achteruit gaan is gepensioneerd!

De financiën van ouderen gaan de komende jaren flink op de schop: een ander pensioenstelsel, betalen voor een afgelost huis. Maar ook gaan veel zorgkosten omlaag, evenals diverse belastingen. Hoe pakt dat uit?

Tijdens Prinsjesdag is bekend gemaakt dat de premie van de zorgverzekering in 2019 voor alle Nederlanders met 124 euro omhoog gaat. Inmiddels zijn alle zorgpremies bekend. Daar naar kijkend is de premiestijging eerder gemiddeld zo’n 76 euro. Een deel van de Nederlanders krijgt daarvoor een compensatie middels de zorgtoeslag.

Ouderen en gezinnen met een middeninkomen moeten het ontgelden. Zij moeten de financiële klap helemaal zelf opvangen, omdat zij net boven de grens zitten om in aanmerking te komen voor zorgtoeslag.

Nu zijn mensen met een klein pensioen, maar een grote spaarpot, al snel 8 procent van hun vermogen per jaar kwijt als eigen bijdrage aan deze zorg. De bijdrage kan oplopen tot ruim 2.000 euro per maand. Het percentage van uw vermogen dat wordt meegeteld, wordt in 2019 gehalveerd tot 4 procent.

De eigen bijdrage die mensen soms moeten betalen voor medicijnen, wordt in 2019 gemaximeerd op 250 euro per persoon.

Lees ook:  Fiscale plannen Rutte3:   https://www.elsevierweekblad.nl/domein/belasting/belasting/achtergrond/2017/10/de-fiscale-plannen-van-rutte-3-op-een-rij-547349/  

https://www.elsevierweekblad.nl/belasting/achtergrond/2017/10/rutte-iii-portemonnee-ouderen-overhoop-552003/