NEDERLAND WIL, zwaar overwegend, GÉÉN ISLAM IN DE NEDERLANDSE SAMENLEVING!

Volgens een officiële enquête (van Maurice de Hond) is 63 procent van de Nederlanders van mening dat de islam niet inpasbaar is in de Nederlandse samenleving.

Dat is duidelijk, en zou consequenties moeten hebben.
Consequenties in de vorm van het inperken of zelfs weren van die islam. 
Niet eens vanwege de verfoeilijke, verderfelijke, koran-standpunten (dat moeten de islamieten zelf maar weten…) , maar met name vanwege de massale overlast, de dreigingen en de criminele activiteiten die deze onverdraagzame, arrogante en moordzuchtige ideologie met zich mee brengt.

Wat vreemd is, dat die 63% tegenstanders van de islam in Nederland kennelijk niet beseffen dat ze hun standpunt en wensen dienaangaande op een nette manier slechts onder kunnen brengen in het stemgedrag. Waarbij er dan maar één duidelijk optie is: de PVV.

FvD stemmers zijn volgens de enquête ook in zeer hoge mate tegen de aanwezigheid van de islam in Nederland. 
Maar kijken ze wel goed naar het stemgedrag van Baudet en Hiddema, met name als het gaat om moties waarin de islam of haar perfide dan wel onnozele aanhangers aan de orde komen? 
Ik vrees van niet, anders zouden ze zich onmiddellijk van FvD afwenden en op de wat dit betreft overduidelijke PVV gaan stemmen.

Zijn FvD stemmers wellicht toch ‘een beetje dom’?

Frans Brassens
27 februari 2019

RP: Helaas is het grootste deel van het Europese volk niet ‘een beetje’ dom maar oerdom om toe te staan dat miljoenen primaten hier binnen worden gehaald en gepamperd worden! En met het EU ‘open grenzen’  beleid zijn ook wij helaas het slachtoffer!