RELIGIE DE NUMMER 1 OORZAAK VAN EEN OORLOG!

Bijna elke oorlog ontstaat door verschil in religie

Het geloof in goden is algemeen verbreid, maar godsdiensten (waarmee vaak één of meer culturen verbonden zijn) verschillen in het aantal goden dat wordt aangenomen, de betekenis die zij eraan geven, en hun houding ten opzichte van eigen en andere god(en).

Een god of godheid (geslachtsneutraal; cfr. vrouwelijk godin) is een hypothetisch bovennatuurlijke entiteit die door gelovigen als machtig, bovenmenselijk wezen wordt aanbeden en verantwoordelijk wordt geacht voor bepaalde aspecten van de werkelijkheid, dan wel voor de werkelijkheid als geheel.

Het grootste deel van de wereldbevolking gelooft in een of andere god. De meeste (Wereld)oorlogen ontstaan door het verschil in geloof (andere goden)!

Hieruit blijkt dat het voor het grootste deel van de wereldbevolking de evolutie NOOIT heeft plaatsgevonden!

Als religie opnieuw een grote rol moet krijgen in onze samenleving, dan moeten wij weer teruggaan naar het Stenen tijdperk!

Bekijk hier hoeveel oorlogen er dan nog staan te gebeuren:

https://wikikids.nl/Lijst_van_goden_en_godinnen

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/25/moet-religie-opnieuw-een-grote-rol-krijgen-in-onze-samenleving/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_religies_en_spirituele_tradities