EU-kritische partijen zouden de geplande “EU-superstaat” kunnen lamleggen!

“De draagwijdte van de komende Europese verkiezingen is enorm. Niet minder dan de toekomst van Europa staat op het spel”

De studie “Europese verkiezingen 2019: ´Hoe anti-Europeanen Europa willen vernietigen en wat men daartegen kan doen” laat zien dat “anti-Europese partijen” ongeveer een derde deel van de zetels in het Europees Parlement zouden kunnen behalen. “In die orde van grootte zouden zij het parlementswerk kunnen belemmeren, de veiligheidspolitiek van Europa kunnen ondermijnen en in laatste consequentie de EU kunnen vernietigen”, aldus de paniek van de kant van de EU-eigen denktank ECFR, waartoe ook George Soros behoort.

journalistenwatch

In bijna alle landen van de EU neemt de kritiek en zodoende de instemming met de EU-kritische partijen constant toe. Drie maanden voor de verkiezingen voor het Europees Parlement is dat geen goed teken voor de “Superstaat EU”. Daarom heeft de EU-eigen denktank ECFR (European Council on Foreign Relations) een studie opgesteld en levert – net zoals het “Framing-Manual van de ARD”- gedragswijzen en tips hoe de voorstanders van de EU-superstaat zich tegen de rebellen kunnen wapenen. Bovendien laat de studie zien welke politieke terreinen de “anti-Europeanen” – aldus de letterlijke benaming in de ECFR-studie – zouden kunnen ondermijnen en vernietigen, waaronder handel, veiligheid en defensie.

De schrijvers waarschuwen dat de “anti-Europese partijen” ondanks hun meningsverschillen waarschijnlijk zullen samenwerken om de samenwerking in Europa te ondermijnen en maatregelen te voorkomen tegen lidstaten die de fundamentele Europese waarden schenden, staat er verder in de ECFR-handleiding.

De ECFR adviseert voorstanders van de EU dat zij vooral een wig moeten drijven tussen de EU-critici in de individuele landen (“driving a wedge between anti-European parties”). Want de critici zouden op dit moment alles andere dan een eenheid zijn (“they are not currently a inified alliance”); hen zou alleen maar de scepsis tegen de vrijhandel en de afwijzing van migratie verbinden. 

Een blik in de ledenlijst van de ECFR laat zien dat het gaat om een verzameling socialisten, sociaaldemocraten en Groenen, maar ook om, volgens verwachting, de zelfbenoemde wereldbestuurder George Soros!

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/24/eu-kritische-partijen-zouden-de-geplande-eu-superstaat-kunnen-lamleggen/