“Wall Street Journal”: Europa is bezig ten onder te gaan!

“Het rotte hart van Europa” is de titel van een analyse in de Amerikaanse krant “Wall Street Journal”, dat de toestand van Europa in alle duidelijkheid beschrijft. Waar ooit 28 volkeren van plan waren om het meest dynamische economische gebied ter wereld te vormen, zou nu niets meer over zijn dan een diepe crisis, schrijft Walter Russell Mead, professor voor Buitenlandse Aangelegenheden aan het Bard College. Verleden week nog zouden er duidelijke bewijzen voor zijn geleverd dat Europa als wereldpolitieke en economische kracht achteruit zou gaan.

EU stelt groeiprognose naar beneden bij

Waarschuwingen voor een duidelijke recessie, aldus Russell Mead, zouden er genoeg zijn geweest. Zo waarschuwde de Deutsche Bank voor een recessie en de Europese Commissie moest de groeiprognose voor de eurozone in 2019 van 1,9% naar 1,2% naar beneden bijstellen. Tot in het jaar 2017 was het bnp in Europa altijd nog lager dan voor de financiële crisis van 2009. Deze negatieve stabiliteit, die niets tegenover de concurrentie uit de VS of China kon plaatsen, zou uniek zijn, schrijft Mead.

De cijfers van de Wereldbank, waarop Mead zich baseert, zijn ontnuchterend. Het bnp van China is sinds 2009 met 129% toegenomen, in India met 96% en in de VS met 34%. Ondanks de rentes van 0%, die de bezitters van vermogen in Europa sluipend onteigenen, is het de EU niet gelukt om te zorgen voor een opleving. Zonder opleving is er in de EU echter geen gevoel van welvaart. En omdat de economie zou sukkelen, zou Europa politiek gespleten worden, schrijft Mead. De splijting zou al met de Brexit zijn begonnen en landen als Hongarije en Polen zouden zich in de vluchtelingenpolitiek niet gehoord voelen.

EU-verkiezingen bespoedigen de splijting

De Europese Raad voorspelt een verdere verzwakking voor de EU na de Europese verkiezingen. Dan zou de totale blokkade dreigen, wanneer partijen van rechts en links genoeg zetels in het parlement zouden hebben om de EU verder te splijten en zodoende te verzwakken. Het tegendeel van hetgeen de statenbond zich ooit ten doel gesteld zou hebben, zou nu in de EU plaatsvinden. De EU zou zijn opgericht om de neergang van Europa te stoppen en niet om deze te weerspiegelen, aldus Mead. In plaats van het met elkaar eens te zijn in recht en vrijheid om oorlogen af te wenden en een programma te starten om de transnationale samenwerking te verdiepen, zou het project EU op punt van mislukken staan. Een concurrentie met de VS of China zou niet meer bereikt kunnen worden.

EU verliest globale invloed

De EU zou nu ook veelmeer aan politieke betekenis verliezen. Buurlanden zoals Rusland, Turkije, Israël of de Arabische landen zouden de EU “naar believen ignoreren”, aldus Mead. De Europese invloed in Washington zou onder president Trump een dieptepunt hebben bereikt. Noch Moskou noch Washington zouden erin geïnteresseerd zijn om de EU bij zaken zoals de voortzetting van het INF-verdrag, dat de inzet van raketten in Europa beperkt, te betrekken. China en India zouden de EU al lang niet meer serieus nemen en eerder haar leden tegen elkaar uitspelen.

“De gevolgen zijn onmiskenbaar”, schrijft Mead. “Het project Europese Unie is mislukt en de globale invloed neemt af.”

Bron:
www.watergate.tv

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

https://ejbron.wordpress.com/2019/02/24/wall-street-journal-europa-is-bezig-ten-onder-te-gaan/

RP: de voorspellingen van alle Realisten, w.o. Eunmask, is nu toch Waarheid aan het worden! (Ik heb hieraan overigens nooit getwijfeld!)

told.u